I sociala medier finns den framtida affären för företag

Elias Betinakis på Intellecta Bloggen undrar över vad jag, tillsammans med nio kloka webbtänkare, svarar på följande fråga:

Vad är det allra viktigaste att tänka på för företag i det nya förändrade kommunikationsklimatet? Varför?

Här följer några perspektiv på den frågan:

 • Att det fortfarande handlar om att tjäna pengar.
 • Att det handlar om vad man vill kommunicera.
 • Att det handlar om strategisk affärs- och organisationsutveckling
 • Att journalister inte längre är gatekeepers när företagen också har sina egna publiceringsplattformar.
 • Att det handlar om att distribuera sin närvaro till fler arenor där målgruppen finns. Alla de nya plattformarna för kommunikation i det nya medielandskapet behöver fyllas med innehåll och kunskap, vilket varje företag har massor av!
 • Att det handlar mer om närvaro och intresse för sin omvärld än kortsiktiga megafonliknande kampanjer. Kärnan är transparens, autenticitet och personlig närvaro samt en vilja att föra dialog.
 • Att transparens också handlar om ansvar. Samma slags ansvar som de allra flesta medarbetare dagligdags både får, har och tar.
 • Att vi vill ha personliga (ej privata) relationer även med företag och deras varumärken.
 • Att sociala medier ger företag en möjlighet att placera den egna kunskapen i relation till vad som sker i kunders/konsumenters vardag. Relevans är nyckelordet.
 • Att det idag är ett ständigt samspel mellan alla aktörer i det nya medielandskapet. Det finns snart inga ringhörnor kvar.
 • Att närvaron i de sociala medierna skapar en relation som  sin tur skapar en preferens vilket gör att produkten/tjänsten/företaget finns med i minnesstrukturen när det är dags att göra ett inköp.
 • Att det inte är något val längre och vardag för många och ser man t.ex. inte hur det nya medielandskapet ger ett briljant early warningsystem så kan  varumärken snabbt kunna krossas.
 • Att  konsument- och kundmakt måste beaktas och gärna omfamnas nu när varje konsument har sin egen publiceringsplattform.
 • Att det inte handlar om teknik utan affärsnyttan.

Och visst både förändrar och utmanar den förändrade spelplanen varje företag men skapar samtidigt massor av möjligheter. Framför allt finns ofta den framtida businessen på här.

Jag hävdar att företagets egna förmåga att lyssna, lära och analysera via det nya medielandskapet ger nycklar till den framtida affären oavsett kundbas.

Vill också avslutningvis belysa en aspekt av det nya medielandskapet som är viktig att ta i beaktande även för företag. Det som sker i samhället sker också på nätet. Lika lite som vi tolkar alla vardagssituationer likadant tolkar vi inte heller allt på nätet likadant. Det är ett gravt feltänk när vi ser detta som ett problem med nätet och argument för hur ointressant den arenan är för företag.

Vi ser dessutom skillnader i analoga vs digitala värderingar som ytterligare bidrar till att målgruppsförståelsen blir central och än mer nödvändig i ett fragmentiserat medielandskap.

Så låt mig då landa i vad det ytterst handlar om oavsett plattform – nämligen kommunikation som bygger på dessa delar:

 • Dialog, konversation, relation och preferens.
 • Delad makt och delat ansvar.
 • Ett samspel –  internt och externt, mellan olika kommunikationsplattformar.

All kommunikation måste planeras av ett företag, även i ett förändrat kommunikationslandskap.  En god planering gör företaget snabbfotat, flexibelt, omvärldsorienterat och effektivt. Nätet är en fantastisk bärare av ett företags samlade kommunikation och ger möjlighet till interaktion med målgrupperna. Oberoende av tid och plats.

Det här var några tankar födda under de senaste två åren om vad som är viktigt för företag att tänka på i det nya kommunikationsklimatet. Det är resultatet av tankar som stötts och blöts med deltagare på våra föreläsningar, med smarta kollegor som t.ex. Niclas Strandh och med mitt fantastiska nätverk som finns ett par klick bort – dygnet runt.

Roligt Elias att du ville få input av bl.a. mig. Fast jag vet ju att du egentligen vet allt det här redan…du tillhör ju en av de allra skarpaste inom området! Men det är alltid roligt att tvingas summera vad vi egentligen pratar om. Du triggade folkbildaren i mig : )

/Brit Stakston

Spana här efter 8 andra perspektiv på samma fråga: Björn Alberts, Björn Elmberg, Copylinda, Therese Mannheimer, Sofia Mirjamsdotter, Johan Ronnestam, Jerry Silfwer, Martin Stadhammar och Judith Wolst.

Till toppen