I nya världen är dagboken öppen för alla

Framväxten av bloggar har gått fort och det får konsekvenser på en mängd olika sätt. Vissa positiva, vissa negativa och vissa både och. En konsekvens som Washinton Post nyligen har behandlat är det faktum att tonåringar i ökande utsträckning bloggar istället för att skriva dagbok. (Tips från FutureWire)

Dessa dagböcker är öppna för hela världen att läsa och dessa ungdomar skriver ibland mycket utlämnande om bland annat droger och sex. I vissa fall är innehållet sant men ibland överdriver ungdomarna sina vilda livsstilar.

I artikeln kan man läsa att ett av fem barn som bloggar får sexuella förslag från främlingar. Dessa främlingar har dessutom tillgång till mycket mer information om barnen eftersom de skriver om sina liv på bloggen. Information som kan användas för att manipulera barnen.

En annan konsekvens som många ungdomar inte tänker på är att universitet och företag (främst i USA) har i ökad utsträckning börjat ”googla” efter information om sökande och kan då hitta gamla bloggar med ”olämplig” information.

I skolan försöker man utbilda ungdomar i hur man ska bete sig på Internet för att vara säker. I hemmet brottas föräldrar med dilemmat mellan personlig integritet och säkerhet.

En sak är säker, att uppfostra barn i detta informations- och interaktionssamhälle blir inte lättare och lättare..

ToN

Till toppen