Hur kommer kommunikations-branschen påverkas av lågkonjunkturen?

Det är fascinerande att konstatera hur snabbt vardagen kan förändras. Det är inte många veckor sedan vi fortfarande levde i högkonjunkturens sista dagar – då Riksbanken höjde räntan för att förhindra inflationen och då resursbristen pressade upp priser och löner. Sedan gick det några dagar. Börsen föll hänsynslöst och brutalt. Ena dagen över 10 procent ned. Nästa dag 7 procent. Och det bara fortsatte. Finanskrisen blev vår vardag. Och lågkonjunkturen blev ett faktum.

Bara för någon vecka sedan kunde man höra hur många byråer sa att de inte kände av lågkonjunkturen. Men nu är lågkonjunkturen här. Alla de byråer som jobbar med finansbolag känner nog effekten. Likaså de som arbetar med fastighetsbranschen. Så sent som idag skrev Dagens Media om en bank som ser över sina byråsamarbeten för att minska sina kostnader.

Den här lågkonjunkturen kommer sätta sitt bomärke på kommunikationsbranschen. Men frågan är vem som blir vinnare och vem som blir förlorare? Som helhet kommer branschen att påverkas – de totala intäkterna kommer att minska. Men med största sannolikhet kommer delar känna av neddragningarna i mindre grad än andra.

Min bedömning är att traditionella reklambyråer kommer att drabbas hårdast – då medieköpen kommer att minska. Behovet av traditionella annonser kommer med största sannolikhet att minska. Jag tror att omförflyttande av marknadsinvesteringar från off-line till online kommer att påskyndas. 

Huruvida PR-branschen är vinnare eller förlorare har jag svårt att uttala mig om. Jag tror att intresset för online-PR kommer att öka. Medan traditionell PR kommer säkert att påverkas men i mindre grad än traditionell reklam.

Vinnare:
Webb/Internetbyråer
Otraditionella kommunikationsbyråer som tänker Internetbaserad kommunikation

Non-movers:
PR-byråer 

Förlorare:
Traditionella reklambyråer

P.S.
Den här bloggposten kanske bara är ett uttryck för mina förhoppingar.

Björn Mellstrand

Till toppen