Hur idéer och handlingar sprids

I boken The Tipping Point skrev Malcolm Gladwell om hur ett barslagsmål eskalerar. Alla på baren har sin egen ”tipping point” för hur många andra som är med i ett slagsmål för att de själva skall ta till nävarna.

I den här videon från Sasquatch Music Festival 2009 ser vi något liknande. En ensam kille står och dansar helt själv. Det ser lite roligt ut, men han bryr sig inte utan vill helt enkelt bara dansa. Två till killar kommer fram och börjar också dansa, till synes för att driva med den ensamma killen. Men, sedan händer något (ca 1.10 in i filmen). Fler och fler börjar dansa och plötsligt har alla nått sin egen tipping point för dans och springer dit för att vara med och dansa. ”Dansgolvet” fylls snabbt.

Det är så här så här som idéer och handlingar sprids och vår perception av något förändras. Ju fler av människorna i vår omgivning som tycker eller handlar på ett visst sätt desto mer ok är det att själv göra det. Innan man vet ordet av har även samhällsnormer och kultur förändrats.

Till toppen