Homo Docu Såpiens

Nu har dokusåpa säsongen dragit igång på allvar. Fame Factory, Goa Beach Club, Big Brother, Paradise Hotel, etc etc. Jag ska erkänna att jag inte fastnat ännu. Men ändå kan jag inte låta bli att fundera.

När jag gick i skolan tillhörde vi rasen Homo Sapiens. Senare fick jag lära mig att vår ras heter Homo Sapiens Sapiens. Men nu tror jag att den mänskliga evolutionen har gått vidare. En ny typ av människosläktet har uppstått – Homo Docu Såpiens. Detta släkte kännetecknas av ett självutlämnande, extremt behov av att synas och bli sedd. Evolutionen har gått snabbt – under de senaste fem åren har den nya rasen börjat uppträda. Och de senaste åren har det nya släktet blivit allt mer synligt. Och Homo Sapiens Sapiens verkar ha ett extremt stort intresse av att se på och läsa om det nya släktet.

Frågan är om det kommer uppstå samma kamp om herraväldet mellan Homo Sapiens Sapiens och Homo Docu Såpiens som en gång förekom mellan Homo Sapiens och Neanderthalarna?

BjM

Till toppen