Hemlighetsmakeri och falska nyheter i USA

I gårdagens Mediemagasin i SVT intervjuades journalisten Helen Thomas, veteran i Vita huset, om hur relationen mellan media och Vita Huset har förändrats genom åren.

Helen Thomas är mycket kritisk till sin egen yrkeskår som hon menar går i ledband sen Bush tillträdde. Rädslan har försvagat omdömet, menar Thomas som nu skriver en bok i ämnet. 85-åriga Thomas, som har bevakat nio presidenter är numera borttagen från listan över journalister som får frågan på presskonferenser efter att hon vid ett tillfälle ställt en ”oväntad” fråga. En händelse som följdes upp av ett argt samtal från Bushs pressekreterare.

Mediemagasinet tog också upp att Vita Huset inte nöjer sig med censur utan numera också har börjat producera egna nyhetsinslag, så kallade Video News Releases – propagandamaterial som är förvirrande likt vanliga nyheter. Inget nytt i och för sig, VNR har används av företag länge. Det nya är att de nu är skattefinansierade och att de ofta plockas upp av stressade stressade TV-producenter på lokalstationer.

Kommer vi att få se en liknade utveckling i Sverige? Det känns främmande. Med en pressad ekonomi på redaktionerna och stressade producenter så är det väl inte helt osannolikt, men jag tror nog ändå att källkritiken är bättre på svenska redaktioner.

Mediemagasinet ligger på webben.

/ FrF

Till toppen