Har du påverkat genom ditt bloggande?

Har du lyckats påverka genom ditt bloggande? Vare sig det gäller om du vill påverka din egen livssituation, engagerat dig i samhällsfrågor och påverkat politiska beslut och/eller opinionen. Eller så har du skrivit ett inlägg som flitigt diskuterats, citerats kopplat till frågor du brinner för som privatperson eller inom ditt yrke. Jag söker helt enkelt exempel på det eller de inlägg som betytt mest för dig:

  1. Vilket eller vilka av dina inlägg har påverkat debatten runt de frågor du är engagerad i?
  2. Hur och vad upplever du att det inlägget påverkat? (privat, yrkesmässigt, politiskt, opinionsmässigt, påverkat beslut, lyft ett samhälleligt övergripande perspektiv etc).

Berätta gärna om detta i en egen postning (pinga sedan detta inlägg) eller svara genom en kommentar med länk till ditt inlägg här.

Det är fyra år sedan jag och Niclas Strandh skrev en debattartikel om ”Bloggosfären som fjärde statsmakt”.* Kan vi nu idag som vanliga samhällsmedborgare tack vare te.x bloggen som hjälpmedel påverka den offentliga debatten eller vår vardag? Kan vi se att de sociala medierna nu är verktyg för oss som medborgare att skugga, utvärdera och driva på politikiska beslut och inte bara låta en sådan granskning endast ske av media och press?

För två år sedan skrev jag boken Politik 2.0 som handlade om just sociala mediers möjligheter för politiskt engagemang och medborgardialog. Valrörelsen 2010 och sociala medier var något jag följde med stort intresse och vi kunde efteråt konstatera att alliansen förlorade majoriteten i de sociala medierna på grund av en enskild bloggpost som katalysator. Boken skrevs i syfte att ge intresserade politiker verktyg att förstå den digitaliserade samtid. Vi kunde också konstatera att det blev ett Facebookval samtidigt som forskare senare menade att sociala medier påverkade marginellt.

Inför och under valet 2014 kommer allt detta utvecklas än mer. Politiskt engagemang kan och kommer ta nya former genom den ständigt ökade kunskapen om digitaliseringen. De partier som förstår digitaliseringens potential till nya former av ”medägande” för de frågor som drivs, kraften i mobiliseringsmöjligheter (oberoende av tid och plats) och tillåter verksamheter att börja arbeta på nya sätt. De som förstår det kommer att vinna kommande val. Det handlar inte om att strunta i allt man gjort tidigare utan om att addera nya sätt, allt i syfte att slutföra det uppdrag och den vision man har för det egna arbetet. För politiken borde det självklart innebära att vilja arbeta med medborgardialog och möjligheter till påverkan och insyn samt delaktighet. Det kan också handla om  att se över hur det politiska interna arbetet sker, till exempel vad gäller nomineringsprocesser. Ytterst ger den digitaliserade samtiden en möjlighet att engagera fler i politiskt arbete. Öka medlemsantal och medborgares engagemang. Dialogiserande politiker kommer att efterfrågas allt mer i takt med att de sociala mediernas användning växer.

Jag hoppas med denna bloggpost få en mängd ytterligare exempel på hur de nya publikationsplattformarna som finns till buds ökat påverkansmöjligheterna för oss som enskilda samhällsmedborgare. Inte bara som verktyg för digitala etablerade politiker som är en del av den politiska makten utan även hos de som tillhör ett civilsamhället som skuggar, ifrågasätter och lyfter fram frågor andra än de politiker väljer att ägna sig åt.

Så berätta gärna eget eller andras goda exempel som du menar varit betydelsefullt i ditt liv  eller för samhällsutvecklingen i stort (lokalt, regionalt, nationellt, globalt – välj perspektiv själv). Tack på förhand! Jag kommer  att sammanställa resultatet och bla ta upp det i sommarens sändningar i Almedalen, Godmorgon Almedalen 12 #gma12.

/Brit Stakston

*tack Anders Mildner för att du påminde mig att nya begrepp bara förvirrar saker, ur min bloggpostlänk på Facebook.

Jag har ett problem med tredje och fjärde. I Sverige säger vi sedan första numret av Corren ”tredje” (eftersom riksdag och kung/regering fick sällskap av pressen.
I England säger man ”fjärde” (pga att de tre stånden fick sällskap av ett fjärde). I Frankrike och USA säger man också fjärde.  När du kör på fjärde blir det ytterligare en sammanblandning som riskerar att bli totalt obegriplig, speciellt om man vidgar diskussionen internationellt. Om du hade skrivit ur ett anglosaxiskt perspektiv, hade du skrivit ”femte” då? Det har inget att göra med texterna eller tankarna i övrigt, bara en språklig fundering. Förstår du hur jag menar? (Jag har inget förslag till lösning.)”
Syftet med att säga att bloggosfären är den fjärde statsmaken var att sätta fingret på att samlade bloggstyrkor kan påverka den politiska opinionsbildningen
Till toppen