God Jul och Gott Nytt År

Snart är det dags att stänga av datorn för 2008. Men först är det dags att göra något åt alla de surdegar som dyker upp när jag rensar mailboxen. Julledighet och semester hägrar. Låt mig ta tillfället i akt att göra en högst subjektiv summering av året som snart lider till sin ända.

2008 har varit ett annorlunda år. Ett år med två tydliga, särskilda ansikten. Ett leende. Ett surmulet. Högkonjunkturens leende ersattes av finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturens surmulna och sammanbitna ansikte.

2008 var året då hoppet tändes. USA valde för första gången en afroamerikan till president. Ett val som bevisar att den amerikanska drömmen fortfarande lever. Och lever ”the american dream” så vi också förverkliga våra drömmar. Förändring är möjlig. Det går att utmana traditioner och fördomar.

För JMW har 2008 varit ett utvecklande år. Det har inneburit nya utmaningar och erfarenheter. Vår vilja att lära oss nytt och förstå dynamiken i det ständigt föränderliga medielandskapet har givit utdelning. Under året har vi haft glädjen att genomföra flera spännande projekt för våra uppdragsgivare. Projekt som till stor del handlat om att skapa synergier mellan de sociala medierna och traditionell PR.

Under året har vi träffat många företag och diskuterat sociala mediernas möjligheter med.  Vi har mött oro, avståndstagande och ifrågasättande. Men framförallt har vi mött en nyfikenhet och insikt om att de sociala medierna har och kommer att få en ännu större betydelse i deras framtida marknads- och mediamix.

2008 var också året då vi, JMW, knöt nya kontakter som gav oss nya intryck och infallsvinklar. Vår värld och vårt nätverk blev större.

Men 2008 var också ett år då vi gick på några törnar. Skaffade oss erfarenheter som vi önskat oss att vi sluppit. Ett år då vi blev besvikna över att komma på andra plats i pitcher. Men törnarna och motgångarna har lett till att vi vässat oss. Och 2009 kommer vi vara ännu vassare och bättre. Och förhoppningsvis ännu mer nyfikna och hungriga.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka er, uppdragsgivare, samarbetspartners, konkurrenter, medarbetare, presumtiva medarbetare, etc, för 2008 och till önska er en god jul och ett gott nytt år.

Björn Mellstrand

Till toppen