Gästblogg: Kreativitetens egentliga betydelse

Gästblogg: Kreativitetens egentliga betydelse

hanna2

För fyra veckor sedan gjorde Hanna Bengtsson entré hos oss på JMW. Idag gör hon (tyvärr) sin sista dag. En viktig del av praktiken hos oss på JMW är att dela med sig av kunskap vilket inkluderar att man som praktikant måste skriva en bloggpost. Hanna återgår till Berghs med flaggan i topp och gör ett avslöjande i sin bloggpost. Mycket nöje.

Kreativitetens egentliga betydelse

Kreativitet. Ett ord det ofta talas om. Sedan jag inledde mina studier på Berghs School of Communication i höstas är detta ett ämne som ett flertal gånger har kommit upp på tapeten i olika sammanhang. Det har vridits och vänts, stötts och blötts. Såväl i grundskolan som i yrkeslivet.

Alla ord är alltid synonymt med något annat och ord kan ha en ur ordboken korrekt innebörd. Men i detta fall vill jag tala om den egentliga betydelsen. För mig.

Något som har kommit att bli väldigt tydligt ur mitt perspektiv är att kreativitet genomsyrar allt. För mig har kreativitet alltid inneburit mer än det jag hör vid yttrandet av ordet. Jag tänker fantasi. Konsten att tänka stort, men också litet. Att tänka gränslöst, men ändå i nära relation till relevans. Att lösa problem, utan att se problemet som en begränsning utan snarare som en tillgång. Att våga vara lekfull, utan att förlora trovärdigheten. Att alltid kunna se saker ur olika perspektiv.

En av de huvudsakliga frågorna jag ofta ställs inför är ”Skulle du säga att du är en kreativ person?”. På denna fråga har jag alltid gett det rapida svaret ”Ja”. Jag har ju alltid sett mig själv som en kreativ människa som ska syssla med kreativa processer.

När jag får samma fråga idag så är min spontana tanke att det är något som vi alla är. Under min studietid och min fyra veckor långa praktik på JMW har jag arbetat med många olika uppdragsgivare och varumärken i olika situationer. I detta har jag förstått att kreativitet kommer i olika förpackningar och utgör en stor del av ett framgångsrecept som skiljer sig från verksamhet till verksamhet. Att den är av stor vikt där kompetenser är beroende av varandra, hur utstickande och enastående de än må vara. För när kreativitet blandas är den också som bäst.

Att man inte är en kreativ person eller att organisationen inte sitter på tillräckligt med kreativa kompetenser är inget att oroa sig över. Jag vill säga att kreativitet är något kontextbundet som sätter puls på den kreativa ådran. Att situationen är en utlösare för hur mycket av kreativiteten som frigörs. Fokusera på situationenoch möjligheterna. Inspiration och motivation föder kreativitet likväl som situationen i sig. Summa summarum skulle man kunna säga att kreativiteten har blivit ett samlingsbegrepp för något vi alla är beroende av och som vi alla besitter. På ett eller annat vis.

Kreativitet. Fundera över den egentliga betydelsen. För dig.

/ Hanna Bengtsson

Till toppen