Framtidens kommunikationsbyråer hur ser de ut?

På Internetworlds webb-tv diskuteras hur framtidens reklambyrå  kommer att se ut. Kommer de traditionella reklambyråerna ta över webbyråns roll som den har idag eller kommer vi att fortsätta ha ett ekosystem med olika byråer för olika kanaler?

Reklambyrå, PR-byrå, webbyrå, eventbyrå, action-marketing byrå, DM-byrå . . . vad ska uppdragsgivaren egentligen välja?
Vi säger låt uppdragsgivaren välja! Vissa gillar helhetslösningar andra inte och så kommer det vara en längre tid framöver. Oavsett om vi arbetar på reklam-, webb- eller PR-byrå måste vi bli bättre på att samarbeta och kräva samarbete. Vi måste tillsammans våga tänja uppdragsgivares gränser och uppmana till absolut specialistkompetens oavsett var den finns. Ibland finns den inhouse, ibland inte. I slutändan handlar det att uppdragsgivaren måste ta kontroll över sin egen marknadskommunikation och inte överlåta ansvaret till en enskild konsult.

Vi alla konsulter vill gärna ”äga” de olika kanalerna i relation till uppdragsgivaren. Kanske är reklambyråerna de minst villiga att dela med sig av sin kunskap för att print och TV fortfarande tros väga mest.  Så med en ordlek från reklambyrå till strategisk kommunikationsbyrå kanske den ultimata helhetslösningen har hittats.

Vi tror att rörligheten i det föränderliga kommunikationslandskap vi alla agerar inom kräver en ökad flexibilitet, målgruppskännedom och specialistkompetens som över tid mår bra av samverkan mellan olika specialister. Vi kommunikatörer får hjälpas åt med att passa bollen till varandra ibland.

Framtidens kommunikation bygger på målgruppsförståelse och förmåga att förpacka och ibland skapa historier som är relevanta och går att ta ut i alla kanaler. Historier som går att återberättas.

Björn & Brit

Till toppen