FRA-debatten bevisar bloggosfären som maktfaktor

Det blåser orkan i bloggosfären. FRA-debatten engagerar hundratals bloggare runt om i landet. De senaste dagarna har det förekommit hundratals inlägg per dag i den svenska bloggosfären om FRA. På Facebook har grupper dragits igång för att förhindra den nya lagen. På Jaiku blir FRA-trådarna allt längre. Tillsammans försöker de stoppa regeringens förslag som är uppe till behandling i riksdagen.

Debatten har fokuserat på några hur några få riksdagsledamöter i regeringspartierna ska rösta. Deras våndor har blivit uppmärksammade. Jag saknar dock genomlysningen av övriga riksdagsledamöter och regeringspartierna som helhet. Regeringen har haft svårt att ideologiskt övertyga mig om sin nuvarande hållning.

Det är för tidigt att dra slutsatser av effekterna av denna orkan i de sociala medierna. Men jag tror att vi redan nu kan konstatera att:

  1. FRA-debatten bevisar att den svenska bloggosfären har etablerat sig som en maktfaktor.
  2. Bloggosfären har förmågan att mobilisera och engagera människor.
  3. Bloggosfären har förmåga att genomlysa det politiska systemet.  
  4. Bloggosfären har förmåga att sätta agendan för traditionella medier. Denna bloggorkan har smittat av sig på de traditionella medierna och satt agendan. Utan bloggorkanen så hade riksdagens FRA-debatt varit hänvisad till notisspalten i våra stora tidningar. 
  5. Bloggosfären och övriga sociala medier leder till handling, såväl på nätet som i verkligheten. Det ska bli spännande att se hur många som sluter upp vid morgondagens demonstration utanför riksdagshuset. Det vore intressant att veta hur många mail, sms, brev, etc som riksdagsledamöterna fått i denna fråga.
  6. Långsiktigt tror jag att vi kan se att FRA-frågan skapar nya allianser av värderingar. Bloggare som traditionellt sett inte har stött på varandra upptäcker att de har gemensamma värderingar – nya nätverk uppstår som på sikt kan utmana de traditionella intresseorganisationerna och politisk partierna.

 Två andra ytterligare noteringar:

  1. Den personliga integriteten engagerar människor – en fråga som jag personligen trodde var en låg engagemangsfråga.
  2. Bloggosfären har lyckas sätta fokus på riksdagen – för första gången denna mandat period har riksdagen och riksdagsledamöterna fått bevisa att de är de som har makten. Det är bra för demokratins skull. Riksdagsledamöterna kommer att tvingas försvara sina ställningstaganden. Om och om igen.

Jag tror att vi kommer att ha anledning att ganska snart reflektera över denna fråga igen. 

Björn Mellstrand

Till toppen