Företagshemsidor och deras irrelevans

Min guru Jeremiah Owyang skrev  för några veckor sedan återigen om hur företagens hemsidor egentligen mer är Google och i maj kallade han företagshemsidor till och med för irrelevanta.

The corporate website: An unbelievable collection of hyberbole, artificial branding and pro-corporate content.

”Artificial branding” (bra uttryck) och vi känner alla igen oss i hur ”hyperbole” saker och ting lätt blir 😉 ….och visst är det så idag att statiska, glassiga, hemsidor fokuserade på företagets egen förträfflighet är inte bara väldigt mycket 1997 utan också mer och mer ointressant för användarna.

Owyang menar i sin postning om den irrelevanta företagshemsidan att det inte handlar om enbart ett spel mellan sökresultaten och hemsidan utan också om en större insikt om vad som hänt innan man väljer att besöka ett företags hemsida. Att det handlar om ett ”förarbete” som kunder/konsumenter gjort och som baserar sig på konversation och kunskapsinhämtning och hur företagen måste förstå detta.

När Owyang spaltar upp hur morgondagens hemsidor för företag behöver se ut för att bli framgångsrika lyfter han med självklarhet in kunderna på hemsidorna. Menar att modet att ha ofiltrerade synpunkter på företages produkter och tjänster måste finnas. Påpekar att innehållet på företagens hemsida kommer att behöva innehålla både negativa och positiva synpunkter på det företaget har att erbjuda.

Det handlar helt enkelt om att erbjuda helhetsbilder, massor av fakta och åsikter förmedlade av både företaget och användare av företagets tjänster/produkter. Att till exempel gärna länka till konkurrenter och ta in användarsynpunkter och/eller upprätta forum för kunder att hjälpa varandra.

Självklart men långt ifrån hur de flesta företag idag arbetar med sina företagshemsidor. För mig som jobbat med informationslösningar på nätet sen till och med före 97 är det här ett område som det är förvånande att vi inte kommit längre med.

Men modet att verkligen inse värdet av att lyfta negativa synpunkter på företagets produkter/tjänster är på något sätt Jantelagens motsats. Vi kan väl enas om att vi inte är särskilt duktiga på att säga att vi är just duktiga på något i det här landet. Här kallas sånt skryt långt innan det är skryt utan ren stolthet och glädje.

Kanske är det så att lika svårt som vi har att lyfta sånt vi är bra på, lika svårt är det att lyfta/diskutera fel vi gjort (och dessutom i sammanhang där detta är sökbart och delbart över tid och i dialog med dem som framför kritiken).

På något sätt tenderar vi att i extern kommunikation gärna hamna i ett nolläge som inte sticker ut åt något håll. Det ska accepteras. läsas och förstås av alla. Företagsfakta och någon slags idé om ”neutral information” är fortfarande ingångsvärden för de flesta företagshemsidor mer än känsla, engagemang och dialog. Detta trots att det gått minst 10 år sen företagen började presentera sig själva på nätet.

Vi kommer nog se mer av Owyangs visioner framöver där företagshemsidan bli mer av en community, visar mer personlighet och mer svarar mot det man behöver när man väl hamnat där av en eller annan anledning som konsument/kund.

/Brit Stakston

Till toppen