Företag med Nordkorea som förebild

Idag slog det mig.

Det var när jag läste att Nordkorea firade sin 60 årsdag idag . Nordkorea är som vi alla vet ett slutet land. Informationen är begränsad och när något inträffar, som idag, så spekulerades det kring orsaker och förklaringar. Dagens firande ägde rum utan närvaro av Kim Jong-Il. Att landets ledare inte närvarade leder självklart till omfattande spekulationer. Har ledaren hjärtproblem?

Det finns likheter mellan hur Nordkorea som nation kommunicerar med många företag. Likheten är att man försöker begränsa informationen vilket leder till att det skapas grogrund för spekulationer och desinformation.

Att välja den nordkoreanska strategin är en farlig väg i det nya medielandskapet – där alla konsumenter har utrustats med en megafon. Om en konsument önskar information om en produkt eller en tjänst och inte finner den finns det en stor risk för spekulationer och felaktig information.

Företag bör i allt större utsträckning göra det enkelt för konsumenterna att få del av information – framtiden är transparent.

Björn Mellstrand

Till toppen