Det sker politiska samtal i sociala medier

Pew Research publicerar en ny studie om samhällsengagemang i en digital samtid som baserar sig på telefonintervjuer med drygt 2 200 personer.*

När utredaren Aaron Smith sammanfattar resultatet skriver han så här:

”The well-educated and the well.off are more likely than others to participate in civic
life online – just as those groups have always been more likely to be active in politics and community affairs offline. Political activity in social networking spaces shows a somewhat more moderate version of that trend.”
Åh det vore verkligen spännande om den utvecklingstrenden kan förstärkas så att det framöver inte bara blir de med hög inkomst och högre utbildning som deltar i digitala politiska samtal. Det undersökningen visar är att inkomstskillnaderna är mindre bland de politiskt aktiva i sociala medier, däremot är sambanden mellan hög utbildning och engagemang lika stort digitalt som analogt. Att inkomstskillnaderna inte är så tydliga bland de som är aktiva i politiska frågor i sociala medier förklaras också av att det är företrädesvis 18-29-åringar som är aktiva och ännu inte hunnit skaffa sig inkomster.

Under 2012 har 39% av amerikanerna kommit i kontakt med politiska aktörer via sociala medier. Motsvarande siffra för 2008 var 26%. Väldigt intressant är det också att det det är de som redan är aktiva som också är aktiva i de här frågorna online, man är alltså inte politiskt aktiv isolerat i sociala medier.

Enligt Pew visar det här vilken viktig arena sociala medier är för politisk information. Och jag tänker att vi återigen får statistik som visar att man inte vinner på att försöka pusha på sina budskap på ”nya aktiva”.

Minns också svenska relaterade siffror från Internet och svenskarna 2012 där 37% av svenskarna menar att nätet gör gör det lättare att förstå politik eller att myndigheter lättare förstår medborgare. I den utvärdering jag nyligen avslutat av Polisens sociala medienärvaro säger de som följer Polisen på nätet att 96% tycker Polisen ska vara där och 93% tycker informationen är intressant.

Låt oss titta lite närmare på vad man gör mer av 2012 jämfört med 2008 då enligt studien:

  • 17% postade länkar till politiska artiklar och 19% postade annat politiskt innehåll, motsvarande siffra 2008 var bara 3%.
  • 12% av alla vuxna följde eller blev vän med en politisk kandidat eller annan politisk representant.
  • 12% tillhörde också en grupp för att utveckla en politisk  fråga eller en samhällsfråga (jmfr 3% 2008)

I Pew Internet undersökningen ser man att 43% av sociala medieanvändarna vill lära sig mer om politiska frågor efter något de läst i sociala medier. 18% har bestämt sig för att agera på en samhällsfråga efter att ha fått information via sociala medier.

Samtidigt visar studien att de dagliga samtalen, inom alla målgrupper, om politik sker off-line mer analogt.

Tänker att  om vi matchar dessa resultat med aktuella svenska siffror kan det bli spännande. T.ex de nya resultaten som visar att 74% av de som följer Polisen i sociala medier har fått reda på det via sina vänner som interagerat med Polisen i sociala medier. Visar återigen att dialogen är central.

Pew Internets rapport visar också att sociala medier för unga är den mest relevanta kanalen för att uttrycka sitt civilengagemang jämfört med andra kanaler som står till buds. De unga kommer att  förväntar sig kanaloberoende information och det politiska engagemanget hos unga måste definitivt fångas upp digitalt.

Rapporten från Pew Internet bekräftar att sociala medier definitivt fortfarande bär på en stor potential för att förstärka relationer och engagemang i samhällsfrågor. Och att det man gör på nätet leder till handling offline. Undrar så hur strategierna ser ut för partierna för nästa års valrörelse. Det är mycket möjligt att det under valrörelsen kommer att handla mer om annonsköp och push, mindre om smarta sätt för att låta nätet vara en av platserna där engagemanget kan tas ut av redan engagerade.

/Brit Stakston

Det här är inlägg 96 av 100 i bloggutmaningen #blogg100, här kan du läsa vilka andra som deltar. 

*Mer om Pew Reserach:The results in this report are based on data from telephone interviews conducted by Princeton Survey Research Associates International from July 16 to August 7, 2012, among a sample of 2,253 adults, age 18 and older. Telephone interviews were conducted in English and Spanish by landline (1,353) and cell phone (900, including 469 without a landline phone). For results based on the total sample, one can say with 95% confidence that the error attributable to sampling is plus or minus 2.3 percentage points. For results based Internet users (n=1,873), the margin of sampling error is plus or minus 2.5 percentage points.

Till toppen