Finns politiska förebilder i de sociala medierna? Valrörelsen 2010. Del 17.

SvD publicerar idag en artikel med rubriken ”Politiker sågas av nätexperter”. Jag är en av dem som under stor vånda bidragit till den här listan. Svårt eftersom jag har en generell listaversion. Tycker det ofta lägger fokus på bl.a. gammalt räckviddstänkande men hoppades att den här artikeln skulle inspirera eftersom vi ombads motivera våra nomineringar.

Min vånda handlade dock mest om att jag egentligen inte ville gradera politikerna igen. Ville inte lyfta fram samma vanliga namn. De börjar bli så uttjatade som exempel att de säkert avfärdas av övriga som säkert idag tänker när de ser artikeln ”Ja, ja den där Göran Hägglund och Fredrick Federley, låt dem hållas med de där sociala medierna”.

Ville alltså helst inte göra en lista igen över några få när det handlar om något som bär en potential till något så mycket större än en enskilds politikers twittrande. Hade också dåligt samvete för jag i ärlighetens namn faktiskt inte lusläst alla de lokala politiker som säkert är duktiga och som finns därute.

Och även bland de bästa idag så är det få som har en flitig väljardialog. Politikernas sociala medieanvändande  är inte allmänt känt bland väljarna. Det syns i kommentarsfälten och i länkandet om vi tittar på lokalpolitikers bloggande. Vi har en lång resa kvar. För en utveckling här behövs internt stöd och ibland kompetensutveckling som partiet centralt måste tillhandahålla.

Önskan är att partistrategerna ska se hur  sociala medier kan användas till en revitalisering av politiken. Och då handlar det om mer än några enstaka förebilder. Men visst är förebilder viktiga. Superviktiga. I det här fallet har de visat att det är möjligt att skapa avtryck genom ett användande av de sociala medierna och att det inte tar så mycket tid.

Men vem bär ansvar för att de sociala medierna integreras i fler arbetsprocesser och inte bara blir ett fint verktyg för några enstaka politiker som fattat grejen? Vem förstår att det handlar om en intern förståelse hos partistrukturen i stort också. De enskilda fantastiska politikerna som ser nätet lika naturligt som valstugesamtalen och debatterna kan inte ensamma åstadkomma den förnyelse av organisationsformen som är möjlig. Det här är ett arbete som strukturerat måste hanteras av en organisation. Där självklart förebilderna blir viktiga förebilder som underlättar förståelsen internt och kunskapsspridningen.

Förresten är det snart dags för listor gjorda av partierna och i nästa steg väljarna själva! Det intressanta är att fokusera på att vi kan köra nu. För det händer bland väljare och andra aktörer. Finns då viljan till förnyelse är min viktigaste frågor till alla politiska partier. Den hoppas jag ni internt ska finna tid och kraft att diskutera efter den 19 september.

Fler exempel på duktiga politiska sociala medieförebilder finns i min bok Politik 2.0 eller syns på t.ex. Politometerns topplistor. Nåväl trots vånda skickades den här listan till Tobias Brandel på SvD med följande namn och motiveringar:

1. Fredrick Federley, C: förtjänar att vara nummer 1. Han för en dialog, han har en strategi samtidigt som han faktiskt bara … är. Till stora delar köper man hela honom om man röstar på honom. Man vet vad man får. Vilket är aspekter som faktiskt ger honom trovärdighet. Han sociala medieanvändande kan balansera bilden som medier väljer att lyfta fram av honom.

2. Gun”Farmor Gun” Svensson, PP:  för den förebild hon är för sina jämnåriga kollegor. För det sätt som hennes blogg förpackar och fördjupar hennes egen kunskap inom de frågor som berör henne.

3. Göran Hägglund, Kd: för att han är, oavsett vad man tycker om hans politik är en förebild om man betänker dels den position han har inom sitt parti dels för att faktiskt företräder den politik han gör, det är inte okomplicerat att diskutera vissa av deras ställningstaganden i de sociala medierna. Han är också sig själv i de sociala medierna vilket gynnar bilden av honom oerhört mycket. Hans humor lyser igenom. Hade varit kul om han hade haft tid att blogga, kanske kommer det i ett eventuellt nästa jobb han har…

4. Peter Andersson, S: snabb, aktiv och har verkligen förstått hur man använder bloggen för att sätta sin tankar om politik i relation till verkligheten.

5. Ali Esbati, V: tillhör också generationen av politiker som ser nätet som extremt naturligt och jobbat med det länge, det är ingen stor grej för honom en bland alla plattformar. ”Att leva för att ta ställning” som han skriver på sin blogg säger väl allt. Hans kort men kärnfulla svar på mina frågor i boken Politik 2.0 är mycket intressanta ”Sociala medier skapar inte alltid politikerdialog”.

6. Maria Abrahamsson, M: en blogg att följa utvecklingen av under valrörelsen och vid valvinst för Alliansen igen, nyfiken på vad som kommer att hända med hennes bloggande framöver och hennes egen beskrivning säger allt: ”Det krassa målet med min blogg är att locka människor att tänka ett varv till, allt för att i bästa fall finna att de faktiskt tycker som jag.” Briljant bara där säger jag.

7. Amanda Brihed, Fp: tidstypisk lobbyistbloggare som under våren lyckats driva på och aktualisera frågan om tvångssterilisering av transsexuella – visar hur aktiva bloggare kan skugga och påverka politiker.

8. Anders Wallner, Mp: för att sociala medier för honom är lika naturligt som att dela ut flygblad varit för andra politiker. Morgondagens politiker där sociala medier är som luft, till och med hans nyfödda bebis twittrar.

9. Henrik Alexandersson, PP: EU-lobbyist som blev piratpartist och hela den resan har vi kunnat följa och ta del av på bloggen.

10. Inger Fredriksson, C: Har hört henne prata om sitt bloggande, hon drivs av att det är kul, delar med sig, tycker till men tyvärr känner inte läsarna till den. Visar att vi måste bli medvetna som väljare också att det finns politiker som lagt ner megafonen och för en dialog.

/Brit Stakston

Uppdatering:

Fler medverkande i artikeln har också bloggat om sina svar till SvD:

Joakim Jardenberg om sin topplista och motiveringar

Johan Ronnestam om sina uteblivna svar men fantastiska tips : )

Fler intressanta inlägg finns också.

Till toppen