Fem epoker i webbens sociala utveckling

Jeremiah Owyang är en av mina största inspirationskällor dels för sin förmåga att göra allt oerhört begripligt dels för sina många års erfarenheter av att hands on arbeta med sociala medier. Det här är mannen som vet vad han talar om- När han då ber om hjälp ställer jag förstås upp!

Det här är en översättning av Jeremiah Owyangs bloggpost “The Future of The Social Web”  efter att han bett om översättningar för någon vecka sedan. Fantastiskt att se alla översättningarna som strömmar in till bloggen. 

”Underströmningarna i samhället där människor vill knyta an till varandra hellre än till företag och institutioner förväntar vi oss kommer att fortsätta. Konsumenter anammar sociala nätverk i en allt snabbare takttrots lågkonjunktur ser vi samma trend hos företag och för att matcha denna utveckling kommer nätverken och förutsättningarna att finnas där ständigt förnyas. I inledningen till vår rapport summerar vi våra slutsatser på följande sätt:

Konsumenterna har olika identiteter i varje enskilt socialt nätverk de besöker vilket gör att de sociala erfarenheterna och upplevelserna delas upp. Det kommer snart med hjälp av enkel teknik vara möjligt att ha en portabel identitet vilket kommer att förändra marknadsföring, e-handel, CRM och reklam. En gemensam (portabel) identitet är början på en stegvis utveckling av webben där olika sociala sajter förenas i en samlad och delad social upplevelse.

Konsumenterna kommer även framöver att förlita sig på sina vänner eller likasinnade inför beslut som tas online (köpbeslut, val av tjänster etc.), och detta oavsett om varumärkena själva väljer att delta eller ej. Konsumenter som förenas via nätet kommer att stärka samhället, förflytta makten och kontrollen över varumärken och också över interna kundsystem, och så småningom kommer det att resultera i konsumentgemenskaper som utformar och påverkar nästa generations produkter och tjänster för ett företag.

Undersökningen visar att teknik stödjer och utlöser förändringar i konsumenters beteenden, tillvänjning och anammande av sociala tjänster, varumärken kommer också att anpassa sig efter det, vilket resulterar i att man kan se fem distinkta utvecklingsfaser:

Fem epoker i webbens sociala utveckling:

  1. Epok av sociala relationer: Människor förenar sig och delar saker
  2. Epok av sociala funktioner: Sociala nätverk blir operativsystem
  3. Epok av social migration och flöden: Varje erfarenhet blir en social pusselbit
  4. Epok av social kontext: Personifierat och relevant innehåll
  5. Epok av social handel: Communities definierar framtida produkter och tjänster

Uppdatering: CRM Magazine har skrivit mer om de fem epokerna, se framförallt på graferna.

SAMORDNINGEN MELLAN DE FEM ÖVERLAPPANDE EPOKERNA

Det är viktigt att notera att dessa epoker inte är sekventiella utan överlappande. Vi har redan anammat och sett mognaden av epoken med sociala relationer, har börjat att röra oss in på epoken av av sociala funktioner, men har inte sett riktig användbar nytta bortom det sociala perspektivet och vi börjar se bitar av sociala migrationsflöden mellan sajter såsom t.ex. med Facebook Connect. Snart kommer dessa så kallade federerade identiteter  ge människor möjligheten att komma in i en social kontext med personifierat och relevant innehåll. Följande diagram visar hur vi kan förvänta oss att de olika epokerna utspelar sig i framtiden – med den sociala handeln längst bort.

DE 24 AV DE STÖRSTA FÖRETAGEN SOM ARBETAR MED SOCIALA MEDIER HAR INTERVJUATS:

Forskning utförs inte i ett vakuum och därför har vi gjort ett kvalitativt researcharbete för att ta reda på vad vi kan förvänta oss. Våra slutsatser bygger på intervjuer med chefer, produktchefer och strateger på följande 24 företag: Appirio, Cisco Eos, Dell, Facebook, Federated Media Publishing, Flock, Gigya, Google (Open Social/stack team), Graphing Social Patterns (Dave McClure), IBM (SOA Team), Intel (social media marketing team), KickApps, LinkedIn, Meebo, Microsoft (Live team), MySpace, OpenID Foundation (Chris Messina), Plaxo, Pluck, Razorfish, ReadWriteWeb, Salesforce.com, Six Apart, och Twitter.

HUR SKA VARUMÄRKEN AGERA NU?

  • TVEKA INTE: Förändringarna kommer i snabb takt, och vi kommer att befinnas oss i tre av de nämnda epokerna i slutet av det här året. Företagen måste förbereda sig genom att inkorporera detta redan i de kortsiktiga marknadsplanerna. Det är angeläget att inte hamna  på efterkälken och låta konkurrenterna knyta an till de viktiga målgrupperna på dessa nya arenor som finns.
  • FÖRBERED FÖR TRANSPARENS: Vi använder webben för kunskap om ett varumärke,  företagen måste ha en plan för att hantera den öppenhet det kräver. Varje webbsida, produkt och tjänst måste förberedas för att kunna granskas och utvärderas av kunderna och företaget måste utnyttja möjligheterna, även om man väljer att inte delta själv.
  • HÅLL KOLL PÅ AMBASSADÖRERNA:  Företagens ambassadörer bör ges extra uppmärksamhet, de ser möjligheterna och är de bästa försvararna vid eventuell kritik. Deras åsikter litar kunderna mer på än företagets och när makten förskjuts allt mer till användarna som bär på nycklarna till produktutvecklingen, så kommer de att bli än viktigare än tidigare.
  • UTVECKLA IT-SYSTEMEN: Alla interna verksamhetssystem måste i framtiden kunna relatera och interagera med webben. Sociala nätverk innehåller t.ex. viktig kundinformation vilket genereras och finns enkelt tillgängligt utanför företagets egna kundsystem. Alla företagssystem måste utvecklas utifrån den sociala webbens användarvänlighet och funktionalitet – press bör sättas på de leverantörer företaget använder eller att man ersätter de interna systemen med en communitybaserad plattform.
  • DISTRIBUTION AV FÖRETAGETS INFORMATION: I en snar framtid kan innehåll komma till konsumenter snarare än att de jagar det – ett företag bör förbereda sig för det genom att distribuera sin närvaro på fler arenor på den egna webben. Släpp den viktigaste informationen och sprid den till fler arenor, communities etc där den är relevant och där målgruppen finns – fish where the fish is. ”

Rapporten som detta utdrag baserar sig på finns att köpa  i sin helhet här och är utförd av Forrester Research.

/Brit Stakston

Till toppen