Fake News – 6 råd till dig som kommunikatör

Fake news har varit i fokus sedan det amerikanska valet. Ett av valresultatets orsaker har tillskrivits den omfattande spridningen av falska nyheter på sociala medier. Men många falska nyheter har också fått spridning i traditionella medier.

Falska nyheter som får fäste och spridning i traditionella medier undergräver deras trovärdighet. Och det är inte något som de behöver. Framför allt inte när trovärdigheten är en av deras viktigaste konkurrensfördelar. Den nedåtgående spiralen kommer att förstärkas. För att inte falska nyheter ska få genomslag krävs att journalisterna har tid att göra sitt jobb, faktagranska.

I USA har nu flera publicister kommit överens om att motverka falska nyheter.

Att någon avsiktligen sprider falska nyheter är i och för sig inte nytt. Men med digitaliseringen så har räckvidden och accelerationen på spridningen ökat markant. En gnista kan lätt leda till en fullt utvecklad skogsbrand.

Den stora nöten att knäcka är hur vi hanterar spridningen av falska nyheter i sociala medier. I amerikansk marknadsföringspress har det förekommit en omfattande diskussion om hur man ska hantera dem. Jag tror att det finns några saker som vi kommunikatörer bör tänka på:

     1. Förbered dig

Lär känn dina motståndare och konkurrenter. Planera för falska nyheter och se till att ha rutinerna på plats. Vem har mandat att fatta beslut? Finns det en förståelse i organisationen för att kunna agera snabbt? Är svaren i din Q&A anpassade för Facebook och Twitter?

       2. Agera snabbt

Internationella erfarenheter visar att snabbhet är avgörande för att begränsa spridningen av falska nyheter. Därför är det nödvändigt att du kan agera snabbt. Det kräver för många företag nya beslutsvägar. Internationella organisationer måste ge mandat till sina lokala organisationer att agera.

   3. Omvärldsbevakning i realtid

Omvärldsbevakning är allt för ofta ett tittande i backspegeln – med fokus på vad som har hänt. I det nya medielandskapet krävs en omvärldsbevakning som är på hela tiden och framförallt tittar framåt. Hur utvecklas olika frågor just nu? Vilka framtidsscenarier ser vi utifrån detta? Börja jobba med scenarieplanering och riskanalys.

   4. Ambassadörerna måste vara stand by

Du behöver också ha personer som pratar väl om dig, ambassadörer. Det kan vara medarbetare eller utomstående. Om falska nyheter börjar spridas kring din organisation har ambassadörerna en viktig roll att fylla, de är viktiga bärare av din bild och ser till att den bilden får räckvidd. I förberedelsearbetet krävs att du hittar rutiner och vägar för att snabbt nå ut mobilisera dina ambassadörer.

           5. Betala för spridning

Falska nyheter får ofta snabbt en stor spridning. För att lägga kraft bakom ditt svar så behöver företagen ha snabba rutiner som möjliggör att köpa spridning av sin egen berättelse. Här kan idag företagens organisationer utgöra hinder för att agera snabbt. Ansvaret för medieköp ligger hos någon annan vilket gör att man tappar dyrbar tid.

     6. Ett företags värderingar måste vara tydliga

Vilka är våra värderingar och vad står vi för? I många företag och organisationer finns det en osäkerhet kring vilka värderingar som man står för. Om ett företag utsätts för ryktesspridning och hamnar i hetluften så kan organisationen blir osäker i sitt agerande på grund av detta.

Summa summarum handlar det om att förbereda sig och etablera rutiner. Det är viktigt att lyfta blicken så att man den dag det händer kan agera, utan försening.

/Björn Mellstrand

Till toppen