Facebook, börsen och kraven som kommer

Idag börsintroduceras Facebook och det blir spännande att följa utvecklingen av en av världens största börsnoteringar och dagen är en spännande process i sig som kan följas live här.

Är det början eller slutet på något. Jag tror både och. Det är början på nästa steg för något som idag är en infrastruktur för logistiken i vår vardag.  Det kommer ganska snabbt innebära en hel del nya tjänster för att ge de förväntade avkastningarna till aktieägarna. Många kommer både användarna och företagen uppleva som mycket relevanta. Men det är också slutet för det Facebook började med. Användarna i fokus. Trots att det är tjänstens kärna. Men det tror jag inte investerarna förstår. Gamla intjäningsmodeller kan över tid komma att pressa Facebook in i ett hörn där tjänsten inte kommer utvecklas på det sätt den skulle kunna.

Mindre konversation och mer företagsrelationer

Facebooks etablerade närvaro i vår vardag är en viktigt relation definitivt möjlig att kapitalisera ytterligare på.  Men jag tror också att aktieägarnas  vinstkrav kan innebära steg som i förlängningen gör att vi tappar intresse för vissa användningsområden av nätverket om det görs på ett sätt som inte tar hänsyn till Facebooks logik. Effekter som dock egentligen inte behöver innebära att Facebook försvinner utan mer omvandlas. Jag tror också att det finns en intressant spänning i att Facebook inte riktigt är detsamma längre. Att tjänstens användande ser annorlunda ut. Jag tror de publika sociala dimensionerna blir mindre intressanta för oss användare vilket då över tid också får effekter på tjänsten som helhet. Och jag är inte säker att aktieägarna förstår att detta håller på att hända eller i grunden förmår att värdera det som är Facebooks kärnprodukt  – relationer.

Jag tror vi över tid, oberoende av börsnoteringen, mindre kommer se Facebook som navet för det publika personliga socialiserandet och mer som just en smidig infrastruktur som underlättar en massa annat i vår vardag. Bland annat att Facebook blir den bästa platsen för kontakten med företag mer än våra vänner. Jag ser en framtid för Facebook som en gigantisk RSS-läsare för det vi vill interagera med. Företag, organisationer och verksamheter mer än privata relationer med människor. Att slippa komma ihåg och gå via webbläsaren. På  en plats enkelt och översiktligt har jag koll på dagis, banken, nöjesparkens öppettider och håller kontakt och snackar med vänner 1 till 1 eller i slutna grupper.

Och hänger affärsmodellerna med i den här förflyttningen undrar jag. För det innebär nya former av tjänster.

När jag igår på twitter ställde frågan om vad det innebär att Facebook nu når börsen fick jag förstås många svar.

Peter Säll  svarade snabbt att Facebook kommer att bli allt mer kortsiktiga i det de gör på grund av vinstkraven från investerarna.

Just perspektivet av än större vinstkrav och vilka de tänkbara affärsmodellerna för att matcha dessa är väl exakt vad det handlar om. En svår balansgång där Facebook hittills verkligen lyckats få användarna att känna sig som deras behov fått styra utvecklingen mest. Vi får se om investerarnas behov verkligen matchar användarnas behov.

Jakob Mjöbring funderar på om reklamen därmed kommer att ta över och användarna lämnar sajten.

I det korta perspektivet är jag, precis som Martin Garbarczyk, överygad om att vi kommer se många båda efterfrågade och relevanta tjänster:

Man kan med fog säga att vår relation till Facebook är unik och att den investering vi gjort i tid genom åren genom att skapa innehåll där gör att tjänsten är snart invävd i vårt DNA. Niclas Strandh lyfte just det perspektivet i vår diskussion på twitter.

Trögrörligheten som finns kopplat till detta dvs att  användarna inte byter tjänster hur som helst har jag tidigare argumenterat för när det gäller Facebook vs Google + och Niclas påpekar att om vi till och med har svårt att byta smörsort hur svårutbytbart är då inte Facebook. Det gäller ju fortfarande jag är dock mer inne på att användarna inte framöver vill interagera så som vi interagerat på tjänsten sedan 2004. Utvecklingen kan mycket väl gå mot bla mer nischad exklusiv kommunikation för utvalda och mindre det masspublika till hela mitt nätverk.

Annonser eller inte?

Ett tecken på att detta med framtida annonsintäkter kanske inte kommer att fungera ansågs biljätten General Motors val att inte fortsätta med Facebook-annonser häromdagen vara. Man kan också välja att se det som att just de gamla annonsmodellerna inte fungerar på nya plattformar vilket inte utesluter att det finns nya former för annonser. General Motors stannar ju på plattformen för närvaron och konversationerna och andra företag vittnar om vilka annonsmodeller de tycker fungerar. Facebook handlar ju som sagt mer om relationer än att vara annonsplatser och det är klart att det går att kapitalisera än mer på relationerna på ett sätt som tillfredsställer både investerarna och inte rubbar förtroendet hos användarna?

Och kanske kommer vi användare trots allt acceptera ett gränssnitt fyllt av annonser på ett helt annat sätt än idag, för vad har vi för val?Kommer  vi trots allt vänja oss med det Charlotte Wormbsupplevt i Spanien med ett flöde fyllt av reklam:

Men jag tror vi ska komma ihåg att Facebooks framgång hittills  bland annat har byggt just på det rena gränssnittet befriat från blippande banners i överflöd.

En annan tänkbar utveckling är att vi kommer vilja betala för att synas mer i våra vänners flöden? Jag tycker sammantaget att det kommer bli grymt spännande att följa den kommande utvecklingen.

Mät, sök och företag

Men för att summera och knyta ihop säcken där jag började. Jag tror att börsnoteringen kan vara ett nytt nästa steg men också snubblande nära en början till ett mindre intresse (både användare och marknad) för tjänsten om inte de tre följande punkterna adresseras.

1. Mätning och värdering. Oförmågan att värdera och mäta relationer är avgörande. Alla tre inblandade parter måste hitta en fungerade intäktsmodell som alla förstår. Det gäller inte nu bara Facebook och annonserande företag utan nu också investerarna.

Jag tror företagen som finns på Facebook är de stora vinnarna på kort sikt men för att alla parter ska bli det på lång sikt måste alla som är relaterade till Facebook, både som annonsplats och investering förstå Facebooks kärna.

Affärsmodellen kan t.ex. inte mätas som vi tidigare mätt annonsintäkter. Och där tror jag faktiskt inte vi är. Jag tror att investerarna kommer att kräva resultat som baserar sig på etablerade snabba sätt att räkna, klick och annonsexponeringar och inte förstå hur man ska varken prissätta, värdera eller förpacka det långsiktiga varumärkesbyggande som sker via relationer i Facebook. Jag är tveksam till att deras tålamod matchar Zuckerbergs femårsperspektiv. Facebooks största problem just nu är att de dels verkar vara som vilket annonsberoende media som helst och vi vet hur tveeggat det svärdet är dels att det idag ännu inte finns några lika tydliga eller övertygande mätmetoder som t.ex. annonsmarknaden har att erbjuda aktieägare.

Klivet ut på börsen kommer helt enkelt tvinga Facebook in i det hörn som alla tjänster i nätverksekonomin inte vill vara. Aktieägarnas vinstkrav kommer helt enkelt än tydligare kräva att Facebook följer etablerade mätmodeller som varken fångar upp eller värderar det som Facebook ytterst handlar om. Vilket leder till en tjänsteutveckling som än mer bidrar till förflyttningen från det som var kärnan. Och där någonstans närmar vi oss några intressanta brytpunkter.

2. Sök. Jag tror absolut att söket är en av Facebooks viktigaste prioriteringar särskilt i takt med att det sociala offentliga interagerandet delvis minskar. Jag tror att mycket av dialogen på Facebook framöver sker i mycket mindre sammanhang, stängda grupper och 1 till 1 kommunikationen. Man vill inte låta alla se alla konversationer och för att underlätta att hitta det vi inte längre hittar via andras interaktioner krävs en bra sökfunktion. Dessutom har söket att göra med annonsernas framtid nämligen sambandet mellan det jag söker efter och relevanta annonser.

3. Värdet av en gigantisk RSS-läsare. Företagens närhet. Vi vill ha en direktkanal till företag, organisationer och andra verksamheter som ligger oss varmt om hjärtat i större utsträckning än vi ibland vill erkänna. Vi är beredda att bjuda in företag i vår vardag när det ger oss någon nytta eller underhållning. Vi går inte via deras hemsidor utan vi följer mer nyfiket och snabbt det de gör på Facebook när vi behöver det eller när de har något relevant att berätta. Den fulla potential som finns i den direktkanalen i vår ficka via Facebook är idag långt ifrån rätt förvaltad. Och ofta fylld av fördomar inför. Här tror jag den uppväxande generationen ser en massa fördelar och föredrar ha allt möjligt att interagera med via Facebookgränssnittet.

Så summa summarum. Den stora frågan tror jag är om investerarna förstått det Zuckerberg och vi användare tillsammans byggt. Och om de ens bryr de sig om det.

Vad är dina tankar om framtiden för Facebook efter börsnoteringen?

/Brit

Lästips:

Internetworld skriver om hur börsnoteringen delar USA och adderar en mängd länkar som ger lite olika perspektiv

Intressant genomgång i Washingtonpost av olika sociala medieplattformar genom åren.

Sydsvenskan skriver om att börsen inte gillade Facebook.

DN skriver om en blek start för Facebook.

Ekot skriver om de vilda spekulationerna.

SvD skriver om första handelsdagen: Facebooks börspremiär en besvikelse, ”Facebookyra lyckades inte hejda nedgång” och  ”Såhär räddades Facebook från fiasko”. och i Siliconvallyebloggen läser om vi om att börsintroduktionen fick en svajig start.

 

 

 

Till toppen