Grattis Facebook 10 år – vad stor du blivit!

mark

Grattis Facebook och Mark Zuckerberg! 10 är och jäklar vad du förändrat spelplanen för kommunikation.

Här några av de poster som vi på JMW skrivit om Facebook. Man kan nästan tro att vi varit PR-byrå för Facebook vilket vi faktiskt fått dementera ett antal gånger under åren. I våra poster finns alltifrån de första nykära ögonblicken till de där stunderna då förälskelsen gått över till en vardaglig relation. Men som i alla relationer kommer stunder då man tvivlar….

Minns när journalisten Rolf van den Brink envisades med att kalla mig Mrs Facebook varje gång vi sågs den där hösten när antalet svenska Facebookanvändare översteg 1 miljon. Det var inte menat som en komplimang. Ur kommunikationsbranschperspektiv var det verkligen då Facebook klev in på den svenska arenan och förändrade mycket av relationsbyggandet mellan konsumenter och företag.

Hösten 2007 kommenterade jag för första gången Facebook i SVTs Aktuellt efter att vi genomfört en Facebookundersökning då passerades miljonstrecket från att ha varit enbart 40 000 svenska användare samma vår.  Idag finns drygt 5.2 miljoner aktiva svenska Facebook-konton och Facebook har blivit en infrastruktur för att hantera logistiken i vår vardag.

Själv kommer jag att tillbringa Facebooks 10 årsdag just genom att bland annat prata om Facebooks roll i våra liv.

Här följer ett kortare utdrag ur min kommande bok följt av några av JMWs tankar om Facebook under åren som gått.

“Framtiden då – Facebook är väl ändå ute?

Från skolkatalog till infrastruktur

Facebook har under åren utvecklats från en skolkatalogsliknande privat social nätverkstjänst till det som idag är mer av en heltäckande digital infrastruktur. Antalet svenska Facebookanvändare överstiger nu 5.2 miljoner och tjänsten används för att sköta både privata, yrkesmässiga och engagemangsdrivna intressen. Facebook blev också för många en pedagogisk vägvisare in till de sociala medierna i stort. Facebook fick snabbt också mycket uppmärksamhet i medierna och var ena dagen så gott som lösningen på de flesta världsproblem för att nästa dag vara en övergående fluga eller ett hot mot mänskligheten.

Praktisk social infrastruktur i vardagen

Utvecklingen av Facebook har oftast skett i nära relation till användarna och med privatanvändarnas bästa i fokus hela tiden. Inte företagens och ännu inte fullt ut investerarnas. Ofta när de prövat gränserna för mycket har de sedan tagit till sig av kritiken. Det är lätt att föreställa sig hur stora påtryckningarna också varit från företag och andra verksamheter som önskat sig större synlighet. Facebook hade kunnat vara än mer täckt med annonser. Det räcker med att titta på närmaste tidningssajt för att förstå hur det hade kunnat se ut. Mark Zuckerberg som grundare har hållit fast i det grundfundament som skolkatalogen tog sin utgångspunkt i nämligen att allt bygger på de sociala relationerna. Det är fortfarande det som är själva grundfundamentet i Facebook, 10 år senare.

Efter börsnoteringen 2012 prövas förstås allt fler nya annonsformat för att kunna ge de förväntade avkastningarna till aktieägarna. Aktieägarnas vinstkrav blir ett problem om de inte förstår att Facebooks relevans bygger just på de sociala relationerna. Slutar man ta hänsyn till Facebooks relationslogik och adderar mer traditionell annonsexponering kommer de troligen upplevas som besvärande för användarna. Nyckeln till framtiden för Facebook ligger i stor utsträckning i hur man kan lyckas, att med hjälp av all den data som finns i tjänsten, skapa relevanta annonser som användarna exponeras för i exakt rätt tid för dem. Dessutom ska de fungera i mobilen som på allt fler marknader är den primära plattformen för tjänsten. I Sverige besöker 76 procent av 16 – 25 åringarna dagligen Facbook och når tjänsten främst via sin smarta mobil.

Oberoende av börsnoteringens ökade avkastningskrav på tjänsten finns en utveckling där Facebook kompletteras av fler digitala arenor. Det publika personliga socialiserandet görs på fler plattformar och ofta finns en tydlig strategi för vad man visar på vilken plattform. Allt delas inte längre med alla på Facebook. Det utesluter inte alls att Facebook som den lättanvända och praktiska infrastruktur som underlättar en mängd saker i användarnas vardag har sin centrala roll. Facebook utvecklas hela tiden för att erbjuda tjänster inom allt tänkbart på nätet från privata till yrkesmässiga behov. Genom Facebook hittas mycket av det man behöver hålla sig uppdaterad med på ett enkelt och översiktligt sätt och deras mål är att kontinuerligt erbjuda fler tjänster för att vara navet på internet. Efter de tio år tjänsten funnits kan man idag enkelt på en plats ha koll på allt ifrån nischade intressegrupper både privat eller inom jobbet, fritidsaktiviteter såsom organisationen man valt att engagera sig i, banken, skolan, jobbet och få hjälp att hålla koll på evenemang eller sprida de egna man genomför. Det går också enkelt att hålla kontakt med vänner genom meddelandefunktionen bara synliga för varandra eller i de slutna specialinriktade grupperna som finns inom det mesta man är intresserad av. Facebook blir alltså parallellt en plats för mer slutna diskussioner.

Plattform för strategisk kommunikation

Trots oron för ett Facebook som drunknar i irrelevant reklam eller påståenden om att ingen använder tjänsten längre är det alldeles för tidigt att räkna ut den. Den investering som är gjord i Facebook av användarna både i tid och nätverkande gör att den har ett speciellt och unikt grepp dem åtminstone de närmaste åren. Trots att användandet förändras och kommer att förändra sig är det en relevant plattform att använda även för ett strategiskt kommunikationsarbete.

Högst troligt är att ingen tjänst kommer att helt och hållet ersätta Facebook genom att alla de relationer man har på sajten följer med till en ny plattform. Den resan är gjord en gång och kommer inte upprepas. Just därför kommer också Facebook vara en infrastruktur för sociala relationer mycket längre än vad många trodde när tjänsten startade. Ingen annan plattform samlar så många relationer och i så många länder över världen.

Facebook är väl ändå ute?

Det är alltså alldeles för tidigt att räkna ut Facebook och detta med att inga unga använder tjänsten längre får tas med en nypa salt.  Facebook är en av de plattformar som scannas av regelbundet trots att allt inte nödvändigtvis berättas för alla där på samma sätt som när tjänsten var ny.  På Facebook använder man gärna grupper eller meddelandefunktionen men kompletterar också med andra tjänster.

Ett ifrågasättande värt att vrida och vända på är det klassiska argumentet mot Facebook som funnits under ett par år ”ingen vill vara där nu när mormor och morsan eller farsan är där”. Ett uttalande som är typiskt för att i en tid med nya plattformar som innebär nya kommunikationsmöjligheter välja att se på dem utifrån förväntade beteendemönster.

Facebook är inte och har aldrig varit den coola undergroundklubben där nu mormor plötsligt kliver in. Facebook är snarare vägarna i vår stad där unga och äldre möts helt obehindrat varje dag.  Där man som ung hittar strategier för att inte alltid hänga på samma ställen, vare sig med mormor eller klasskompisarna man inte gillar. Men ibland gillar man att mötas och småprata, ta en fika även med mormor. Och man kommer att återvända eller upptäcka nya gator under livet. Vilket betyder att Facebook som första stopp för att kolla upp nya bekanta och spana på kommande klasskompisar eller arbetskamrater fortfarande sker. Eller för att hålla koll på den motaktion eller demonstration man vill delta i. Även om man sedan för andra delar i livet kompletterar med andra plattformar.

Genom Facebook finns en möjlig kontaktyta till många människor och kan lika gärna innebära nya former av interaktioner och relationer. Oberoende av ålder, kön och plats kan man via Facebook förenas runt ett intresse. Facebook blir en hyfsat neutral plats för det här mötet. Precis det där som traditionella föreningsmöten gett. I möten som skett inom idéburen verksamhet har möten över generationsgränser och andra grupperingsformer naturligt kunna erbjudas. Det är en av styrkorna att man arbetar tillsammans för en fråga utifrån ett intresse. Facebook kan lika gärna skapa den här mötesplatsen nu. Det är nog mer relevant att se hur sociala nätverk bidrar till att bryta de vattentäta skotten mellan t.ex. generationer. Vilket är oerhört intressant och därmed kan visa vägen till gemenskap och organisering runt frågor man vill engagera sig i. Det är alltså snarare den öppna mötesplatsen i sociala nätverk man kan värna om. Hellre än att avfärda Facebook genom att se på en ny en plattform med gamla ögon om beteendemönster kan man lika gärna öppna för att här finns nya sätt att umgås. Det sociala relationsbyggandet i sociala nätverk är viktigt att förstå.

Att tonåringar dessutom har behov av slutna rum i den tid av identitetssökande som pendlar mellan beroende och självständighet är också uppenbart. När det gäller att hitta sin egen mening med livet i samspel med andra behöver man få vara ifred och utforska detta. I den fysiska såväl som den digitala delen av sina liv. Konstigare är det inte vad gäller just den delen av synen på Facebook som ”ute” bland tonåringar.

Orosmoln

Finns det inga problem med Facebooks totala dominans som socialt nätverk? Jo massor och på många plan. Det är en enorm datainsamling som sker och långsamt blir medvetenheten om det allt högre.  Missbruket av insamlad data och andra integritetsbrott kan vara en av de saker som kan få Facebook på fall snabbare än väntat. Det kräver att de ökar sin transparens på området.

Vi användare ser ofta som individer ganska oproblematiskt (smått naivt) på detta med hur mycket vi avslöjar om oss själva genom Facebook. Vi ger oproblematiskt ifrån oss egen data för att få tillgång till olika tjänster. Vi ingår helt enkelt ett avtal med Facebook där vi gärna betalar för tillgång till tjänsten på det sättet.

Facebook som världens största nätverk bär ett stort ansvar för att vårda det förtroendet vi gett dem men även användarna måste bli mer vaksamma på utvecklingen och ställa krav. Vi är ju Facebooks viktigaste valuta.

Facebook vill vara internet

Avslutningsvis kan man konstatera att för många är Facebook synonymt med internet. Det är också Facebooks interna vision att vara just det och koppla samman alla internetanvändare över hela världen. Många är också de marknader där Facebooks tillväxt fortfarande är möjlig. Facebook tävlar helt enkelt med Google om att vara startfönstret mot internet och vill att det man hittar på tjänsten ska vara lika värdefullt som det som idag hittas vid en googlesökning.  Precis som många av de nättjänster som vuxit sig stora finns också hos Facebook en vision om att kontakten mellan människor på det här sättet ska bidra till att göra världen till en bättre plats.”

Brit Stakston

Ovanstående är ett utdrag ur delar av kapitlet “Förändrad spelplan för kommunikation” i min kommande bok “Tre tweets är ingen folkstorm”

Urval av texter om Facebook 2007-2014

Jakten på Facebooks etiska ansvar, Sveriges Radio, 21 december 2013, Medierna

Facebook, unga och behov av slutna rum, 30 mars 2013, Brit Stakston

Facebook, börsen och kraven som kommer, 18 maj 2012, Brit Stakston

Facebook kommer att försvinna…..,  26 februari 2012, Brit Stakston

Men företagskulturen då? Apropå Facebook och uppsägningar, 6 september 2011, Brit Stakston

Gillandet ett första steg, så påverkar sociala medier gamla folkrörelser, Tidningen Accent

Facebook back to the basics, 8 oktober 2010, Brit Stakston

Håller Facebook på att bli internet? 18 mar 2010, Björn Mellstrand

Facebook växer som kampanjkanal, 8 januari 2010, Svenska Dagbladet

Utvecklingen av sociala medier 2007 – 2012, Brit Stakston

2007 Facebook visade vägen, Brit Stakston

Facebook har över 1 miljon användare, Brit Stakston

Facebooks sociala annonser, 7 november 2007, Brit Stakston

Mobilisering via Facebook, 12 oktober 2007, Brit Stakston

Ny undersökning om Facebookfebern: Fyra av tio svenskar använder sig av sociala nätverk, 5 september 2007, Björn Mellstrand

Helgens Facebookvänner, 27 augusti 2007, Brit Stakston

 

/Brit


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för våra senaste nyheter, spaningar och tips.

Till toppen