Exakt – ett bra initiativ

Igår samlades ett tjugotal representanter för PR-byråer för att diskutera en alternativ branschorganisation till PRECIS. Främst är det företag som inte uppfyller PRECIS krav på en byråintäkt om minst 5 miljoner kronor.

Det är bra att det kommer igång en diskussion om PRECIS och vilka företag som är organiserade i branschorganisationen. Fem miljoner gränsen kan tyckas vara bra för att det ska vara stabila företag som är organiserade i branschen. Men å andra sidan så förändras branschen snabbt, nya företag uppstår genom avhopp från etablerade byråer. Skall dessa nya byråer stängas ute från en branschgemenskap?

Sedan är frågan om det är verkligen fem miljoner gränsen som är den verkliga frågan. Eller är det PRECIS’s nya etiska regler. Många verksamma i PR-branschen är tveksamma till att vi uppfattas som ”guns for hire”.

En diskussion om branschen kommer vitalisera vår bransch. Det kommer att tydliggöra skillnaderna och likheter. Det kommer att bidra till en tydligare branschidentitet. Det är bra att Exakt vill ta initiativ till en debatt. Sedan är den min förhoppning att debatten leder till att PRECIS breddas, vitaliseras och ger plats åt de nya företagen.

BjM

Till toppen