Ett samtal om journalistik och sociala medier

JMW bjöd på frukost och chansen att lyssna på Malin Crona publikredaktör Ekot och Mikael Pettersson, reporter SVT Nyheter, Aktuellt. Båda arbetade under valrörelsen och berättade under seminariet om hur de närmat sig de sociala medierna. Ett inspirerande samtal som berör journalistikens nya villkor och berör frågor om demokrati, läsarmedverkan, närhet till de som bevakas, politikers närvaro i sociala medier och en konkret hands-on inblick hur samtalen går på redaktioner om det som sker i de sociala medierna.

För mig personligen var det ett mycket hoppfullt samtal som också berörde de viktiga frågorna om att se hur små steg betyder mycket, att våga lite och lära sig av det, ledningen förståelse och vikten av intern förankring. Avslutningsvis lyfts också det viktiga i att ha insikt om att alla i en organisation inte har samma kunskapsnivå vilket man bör förstå och ha respekt för.

Dessutom var det just fantastiskt att få så mycket tid att samtala med Malin Crona och Mikael Pettersson om deras arbete. De har under året varit inspirerande och förebildliga att följa och ständigt delat med sig av sina funderingar och tankar om digitaliseringen av journalistiken. Följ dem på twitter, @Malincrona och @Mickep2 och läs, tyck till på Journalistik 3.0 – Medieormen ömsar skinn.

Här finns hela inslaget på 60 minuter:

/Brit Stakston

Till toppen