Etiketter, agendor och Hylands Hörna

Vi har en förmåga att sätta etiketter på allt. Och vi har ett behov av etiketter. För vi behöver förenkla och förklara. Är Lars Ohly demokrat eller/och kommunist? Är Reinfeldt höger eller mitten? Begreppsförvirringen är total. En hävdar att man inte kan vara demokrat och kommunist. En annan menar att kommunism är förutsättningen för demokrati.

Med en etikett följer ett påhäng som förklarar. En demokrat står för vissa grundläggande värderingar. En kommunist för andra. Högern en tredje. Och mitten en fjärde uppsättning av värderingar. Det är mycket jobbigare att säga att jag är demokrat och det betyder att jag tycker att alla människor är lika mycket värda, allmän rösträtt i fria och hemliga val, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, tryckfrihet, föreningsfrihet, etc etc.

Men vad händer när vi använder samma etikett för olika saker. Jo, då uppstår begreppsförvirringen.

Det stora problemet är att vi definierar etiketterna olika och det finns ingen gemensam värdering. Och när vi förutsätter att en värdering är förhärskande skymtar en bild av Sverige som ett homogent land. Tron att vi definierar begreppen på samma sätt. Och att vi har en gemensam agenda.

Du har säkert noterat att Hylands Hörna slutat sända. Och det var ett bra tag sedan vi bänkade oss framför TV-apparaterna och slog på ett och samma TV-program i hela landet. OK, det har hänt mycket, vi har fått åtskilliga ytterligare TV-kanaler och fler kommer det att bli. Och vi har fått Internet. Medierevolutionen fortsätter. I samma sekund som Hylands Hörna tappade greppet om TV-publiken så försvann de gemensamma definitionerna och vår ”svenska” agenda. Idag sätts agendan för en grupp av människor av ZTV. P1 Morgon för andra. Vissa får sina värderingar från Robinsson eller Farmen Skärgården istället för Rapport. En annan väljer Extreme Makeover framför Aktuellt. Någon väljer TVE framför Nyheterna på TV4.

Men för att vi ska kunna kommunicera behöver vi gemensamma begrepp. Annars är Orwells 1984 nära. Där fred är krig etc. Det är viktigt att man inte tar begreppens innehåll för givna. Som kommunikatör måste man bli bättre på att förklara vad en viss etikett har för innehåll och inse att Hylands Hörna slutat sända.

BjM

Till toppen