Engelska iakttagelser

Efter att ha besökt några engelska PR-byråer de senaste dagarna så verkar det ganska tydligt att den engelska PR-branschen börjat återhämta sig efter nedgången. Flera engelska byråer har börjat nyanställa och de ser hur fler och fler uppdragsgivare åter ser PR som ett prioriterat område. Nedgången i Storbritannien har troligen varit tuffare än i Sverige. Fler byråer har slagits ut och många har varit tvungna att minska sin personalstyrka radikalt. Sammanslagningarna av mindre byråer tycks ha tagit fart. De små byråerna ser ett behov av att bredda sitt erbjudande.

Det är intressant att notera vad som är gemensamt och vad som skiljer den svenska och engelska PR-branscherna. En av de största skillnaderna är relationen till journalister. I England så är det mycket vanligt, om inte nödvändigt, att PR-byråns medarbetare och journalisterna umgås. De tar en öl eller en kaffe tillsammans efter jobbet etc. PR-konsulternas relation har en social dimension, som är djup. Medan i Sverige har de flesta seriösa PR-byråer i Sverige en renodlad professionell relation till journalister. Om man har har en social relation så håller man vattentäta skott mellan den sociala och professionella relationen. Orsaken är enkel, som PR-konsult vill jag inte att någon ska kunna ifrågasätta journalisternas integritet eller nyhetsvärdering. Journalisterna ska vara kritiska och granska det material som vi förser dem med. Om t ex ett pressmeddelande tas in utan granskning och utan några som helst nyhetsmeriter riskerar mediernas trovärdighet och självständighet att ifrågasättas. Och då skulle PR-branschen bli överflödig.

BjM

Till toppen