En kärleksrelation

Lovemarks. Smaka på det ordet. Du har säkert hört det förut, du kanske har läst böckerna eller besökt websidan. Vi har alla varumärken vi känner lite extra för. Ofta kan det vara svårt att förklara varför vi föredrar ett varumärke framför ett annat. Första gången jag läste Kevin Roberts böcker var det som om något föll på plats. Själva begreppet bygger egentligen på tre kärnvärden, Roberts skriver:

Mystery draws together stories, metaphors, dreams and symbols. It is where past, present and future becomes one. Mystery adds to the complexity of relationships and experiences because people are drawn to what they don’t know. After all, if we knew everything, there would be nothing left to learn or to wonder at.

Sensuality keeps the five senses on constant alert for new textures, intriguing scents and tastes, wonderful music. Sight, hearing, smell, touch, taste. Our senses work together to alert us, lift us, transport us. When they are stimulated at the same time, the results are unforgettable. It is through the five senses we experience the world and create our memories.

Intimacy means empathy, commitment and passion. The close connections that win intense loyalty as well as the small perfect gesture. These are often remembered long after functions and benefits have faded away. Without Intimacy people cannot feel they own a brand, and without that conviction a brand can never become a Lovemark.

Det finns en handfull varumärken jag byggt en relation med. I vissa fall är det nästan som en vanlig relation, som har sina upp och nedgångar. Jag är förlåtande till en viss grad, men skulle varumärket vilseleda mig blir domen hård.
Vi står inför stora utmaningar idag då marknaden krymper, samtidigt som alternativen ökar.

Det finns flera vägar att gå för att särskilja sitt varumärke. En väg är att vara ärlig, öppen och ödmjuk. Fler än jag gillar ett ärligt varumärke som förmedlar sin verkliga identitet, något som jag kan identifiera mig med. Att göra varumärket till mitt eget. Först när ett företag vågar släppa ifrån sig sitt varumärke till konsumenterna, kan en relation uppstå. Kanske uppstår kärlek så att det slår gnistor.

Roberts pratar om ”loyalty beyond reason, och så känner jag för vissa varumärken. Jag kan inte riktigt förklara varför jag gillar mina Converse lite extra mycket. Inte heller varför jag föredrar Wasabröd före Leksandsknäcke. Det bara är så. Det känns bättre.

Loyalty beyond reason.

Vilka är dina lovemarks?

Till toppen