Dubbla roller gör alla till förlorare

Att TV4s stjärnjournalist medietränar en av ordförandekandidaterna i Riksidrottsförbundet har väckt viss uppmärksamhet. Det kanske är främst för att en annan av ordförandekandidaterna som inte blivit medietränad surnat till och kallar det för oschyssta metoder. Jag tycker det är bra att man medietränar personer som ska möta medierna, eftersom bilden av ett företag, en organisation i stor utsträckning sätts i media. Det är tråkigt att det blivit så lite debatt om de dubbla roller som det innebär när en kritiskt granskande journalist medietränar företrädare för näringslivet eller organisationer. Blir medieträningen så bra som man som köpare kan förvänta sig? Kan man berätta allt vid en medieträning när det är en verksam journalist som tränar? Vad händer om journalisten kommer över ett scoop vid medieträningen? Kommer han/hon strunta i att göra något – eftersom det är något som tillhör medieträningen? Eller blir medieträningen ett sätt att hamna på löpsedeln?

Samtidigt som man kritiserar journalister som medietränar måste man ifrågasätta PR-konsulter som har dubbla roller. Är det OK att PR-konsulter samtidigt arbetar som krönikör i en dagstidning som de är kommunikationskonsulter åt företag, partier, myndigheter eller organisationer? Eller om konsulten tipsar om olika produkter i en tidning? Vem är PR-konsulten lojal mot, sina uppdragsgivare eller uppdraget som en del av den granskande statsmakten? Vet den ansvarige utgivaren/chefredaktören om vilka uppdrag som PR-konsulten arbetar med?

Nej, dubbla roller är inte riktigt bra. Det finns en risk att trovärdigheten kan ifrågasättas. En roll är svår att förena med andra. Och vad händer om mediernas trovärdighet urholkas? Då är PR-branschen den stora förloraren.

BjM

Till toppen