Digitalt gillande måste få analog bekräftelse

Det digitala är idag vardagsmat. Vi tänker online på samma självklara sätt som vi tänker text eller bild. Det är en självklar del av mediemixen och ingen konsult eller byrå med självaktning kan bortse från att dialog och påverkan sker över nätet.

När vi på JMW började fundera över de sociala mediernas möjligheter och utmaningar var det nytt i branschen. Många lyfte på ögonbrynen och undrade vad vi menade. Det gör man inte längre. Det finns till och med de som tror att det är lösningen på allt.

De digitala kanalerna erbjuder fantastiska möjligheter att etablera och underhålla relationer. Grunda och ytliga. Djupa och långvariga. Men man får inte glömma bort att kramas ibland. För det är i det fysiska mötet som relationen bekräftas. Med hjälp av sinnen som ljud, doft, smak och känsel får relationen djup. Den blir verklig. Det gäller för relationer mellan människor. Och det gäller för relationer med varumärken.

Som kommunikationskonsulter med ett digitalt tänk måste vi börja tänka analogt. Hur säkrar vi att det digitala löftet infrias i den verkliga verkligheten. Om vi bara säkerställer en digital upplevelse kommer vi bygga ytliga varumärkesrelationer för våra uppdragsgivare. Genom att ta kontroll över den analoga upplevelsen så kan erbjuda ett helhetstänkande som skapar långsiktiga relationer.

Den analoga, fysiska upplevelsen blir också digital. Vi vill dela med oss av våra upplevelser i de sociala medierna. Vi gör det på Instagram, Facebook, bloggen, etc. Den fysiska upplevelsen får digitala fötter och förlänger upplevelsen.

I praktiken innebär det att utmaningarna kommer finnas i butiken, på torget och i eventet. Vi som andas den digitala luften måste ge oss ut i verkligheten och andas den friska luften. Där finns kommunikationen framgångsrik, även digitalt.

/Björn Mellstrand

Till toppen