Digital marknadsföring och siloarbete

Jobba inte i silos och se till att få med ledningsgruppen på tåget. Det var de budskap som hördes i flera av de föredrag som hölls på Digital Knowledge Day på Hotell Rival i Stockholm onsdagen den 10 april.

Är traditionell marknadsföring död?

Att den virala och sociala marknadsföringen inte kan ersätta den traditionella var tydligt med den vinkel som Fredrik Hallberg från Vizeum hade. Fredrik har forskat i internetstrukturer och jobbat på mediebyråer i 15 år. För att en kampanj ska kunna bli viral måste den först uppnå en kritisk massa, den måste nå utanför de redan engagerade kunderna. Fredrik visade exempel på att de få kampanjer som gör det oftast har en enorm marknadsföringsbudget bakom sig.

För att nå ut så måste man helt enkelt komplettera med marknadsföring i de kanaler som når massan. På en Facebook-sida för ett varumärke så engagerar man oftast bara de som redan brinner för varumärket eller produkten och visst, de sprider gärna och ofta vidare budskapet till sina nätverk. Men för att det ska spridas till nästa nivå krävs det en betydligt större insats.

Det var skönt att få en annan vinkel på det här, speciellt med tanke på hur populärt det är att skapa virala kampanjer. Fredriks slutsats var helt enkelt att den här nya marknadsföringen inte är ett substitut för den traditionella, utan ett komplement. Ofta ett väldigt bra och roligt komplement som bör ingå i mediemixen. En mix som dock ser helt annorlunda ut idag än för bara några år sedan.

Silos och ledningsgrupperna då?

Huvudtalare var Tracy Green som är Head of Online Services på UK Parliament. En stor och gammaldags organisation med traditioner och arbetssätt som går flera hundra år tillbaka. En organisation som sakta men säkert vänder skutan för att jobba mer mot medborgaren.

Tracy pratade mycket om silos. Om hur arbetet i silos, som kan vara avdelningsvis, kanalvis eller i innehållet, hindrar organisationen från att uppnå de mål som är uppsatta. Mycket för att medborgaren struntar i vilken silo som hanterar just det ämnet, eller vilken silo som använder just den kanalen. Medborgaren ser ju bara parlamentet och dess parlamentariker.

Som exempel gav hon att de hade två helt olika sidor på webbplatsen om lediga jobb. En som sköttes av HR-avdelningen och en som sköttes av webbavdelningen. Men Tracy pratade också om att jobbet med det digitala förde avdelningarna och medarbetarna närmare varandra. Dessutom har den finansiella situationen gjort att man måste spara pengar på resor och trycksaker vilket tvingat fram digitala lösningar. iPads istället för utskrifter har sparat 10 miljoner pund hittills.

Överlag så jobbar de engelska myndigheterna mycket med användarperspektivet. Nu samlas flera myndigheters webbplatser under gov.uk och ingångarna blir ämnesindelade istället för myndighetsuppdelade. Som medborgare ska man inte behöva veta vilken myndighet som har hand om körkortsfrågor, marktillstånd eller skatteregler.

För övrigt måste jag påminna om Gov.UKs fantastiska Design Principles när det gäller att bygga webbplatser.

Några fler talare

Några av de övriga talarna under dagen var bland annat Karin Zingmark från Viasat som berättade om Viasats resa, med misstag och allt, i sociala medier. Mest intressant med deras väg är att de jobbar helt decentraliserat med sociala medier, respektive område och avdelning sköter sina kanaler. Även intressant hur de jobbar med att skapa relationer och förtroende inför vinter-OS som kommer att sändas i Viasats kanaler, och inte SVTs, nästa år.

Olle Ahnve, som är ansvarig för digitala strategier på Ericsson, berättade hur Ericsson vill mäta allt som händer kring deras företag och produkter på nätet och hur de ser på framtiden. Från deras synvinkel handlar det mycket om att framtiden är nätverk. Allt som tjänar på att vara uppkopplat, kommer att vara uppkopplat. Kurvan över hur datatrafiken ökat sedan Apple släppte sin första iPhone var brutal.

 

Tack till Christoffer, Sara, Chris, Per, Gisela och ni andra på Search Integration för en väl genomförd dag med bra spännvidd på både talare och ämnen.

Allting filmades och finns att hitta på Search Integrations Youtube-kanal. 

Till toppen