Det globaliserade nyhetsflödet

Vi lever i en tid av en ökad globalisering. Nyheter sprider sig snabbt över kontinenterna. Nationsgränserna har slutat spela roll när det gäller nyhetsförmedlingen. Vi ser det tydligt i hur politiska nyheter, händelser etc sprider sig snabbt över världen. Ett aktuellt exempel är hur vi följer det amerikanska primärvalen fortlöpande via nätet och de globala nyhetskanalerna. Varför ska vi vänta på rapporteringen i våra svenska medier som bara ger en liten del av helheten när man kan få direktrapporter från människor på plats?

Den globaliserade nyhetsförmedlingen påverkar också oss som professionella kommunikatörer och informatörer. Tidigare spelade den lokala informationsavdelningen en central roll i att sätta bilden på den lokala marknaden av det globala företagen. Vi valde vilka nyheter som skulle kommuniceras på den lokala marknaden. Vi översatte och anpassade. Men nu har förutsättningarna förändrats i grunden. Vi kan inte längre styra vilka nyheter som kan kommuniceras lokalt – de sprids oavsett vi vill eller inte.

Ett exempel. Ta Apple – kungarna av PR – vilken roll spelar idag deras svenska PR-människor? Åter till den frågan nedan. Svenska journalister och allmänhet följer idag nyhetsflödet från Apple direkt från källan. Steve Jobs keynote speach på Macworld ses av hundratals, kanske tusentals, svenskar live. Vi vill också ta del av när företaget presenterar sina nyheter direkt från hästens mun. Att vänta på att den svenska översättningar och anpassningar tar bara tid. 

Vilken roll spelar idag Apples svenska PR-människor? Jag kan bara spekulera men jag misstänker att de framförallt fokuserar på att säkerställa att alla de journalister som vill testa deras produkter får testa, att som vill besöka Macworld får tillträde, att de som vill intervjua får slot:ar etc. Kanske kommunicerar de en och annan lokal nyhet som kan vara att ett företag valt Apple eller liknande. Borta är rollen av välja ut vilka av de globala nyheterna som skall kommuniceras och när. Det globala nyhetsflödet sätter bilden.

Du sköna, nya värld.

Björn

Till toppen