Det finns inga mirakelkurer

Några spridda och ofärdiga funderingar så här på fredagseftermiddagen…

De senaste dagarna har det förekommit en del publicitet om att de sociala medierna kanske inte spelar en avgörande roll för utgången av det amerikanska presidentvalet. Och personligen tror jag inte att det finns några mirakelkurer – sociala medier löser inte alla de utmaningar som de politiska partierna (företag och organisationer) står inför. Men de kan bland annat bidra till att ta tillvara engagemang. Även om de bidrar till mikroengagemang så är det mer än ingenting. Och det lilla kan vara en viktig del i förnyelsen av de politiska partierna och systemet.

Avgörande för framgång i de sociala medierna är att man är äkta. Det går inte att sminka på lite sociala medielösningar och tro att det är vägen till framgång. Börjar man så måste man vara genuin – annars finns en risk att man får en backlash vilket riskerar skada mer än göra nytta.

Ger man sig ut och kommunicerar i de sociala medierna måste man också inse att man startar ett samtal. I ett samtal måste man såväl prata som lyssna. Här finns en stor utmaning. Politiska partier måste lyssna i större utsträckning än vad det gör idag.

Om det finns någon som skulle likna en mirakelkur för att lyckas med sin kommunikation så är det min personliga övertygelse att det handlar om ett samspel mellan de traditionella kommunikationsverktygen och de nya som de sociala medierna erbjuder.

En förutsättning för framgångsrik ”kommersiell” kommunikation är att man kommunicerar i de kanaler där målgruppen finns. Vår Brit brukar alltid citera Jeremaih Owyang ”go fishing were the fish is”. Idag ser vi hur en allt större mängd av människor tillbringar en stor del av sin onlinetid i de sociala medierna och vi ser hur bloggar har blivit en allt större del av människors mediekonsumtion. Då vore det fel att inte innefatta sociala medier om man riktar sig mot en målgrupp som finns där. Vikten av målgruppsförståelse blir allt viktigare.

En riktigt framgångsrik PR-kampanj bygger på att skapa ett samspel mellan traditionella medierelationer och aktiviteter i sociala medier. Jag kommer återkomma i detta ämne inom kort.

Trevlig helg,
Björn Mellstrand

Till toppen