Den übersexuella mannen

I Expressen 15:e september kan man läsa en liten artikel om vad de kallar ”den übersexuella mannen”. Artikelförfattaren skriver att vi nu ska glömma den så kallade ”metrosexuella” mannen till fördel för den ”übersexuella” mannen det vill säga det nya mansidealet som ”står över” (därav über) den metrosexuella mannens fåfänga och självcentrerade livsstil. Den übersexuella mannen, i artikeln även kallad ”den nya trendkillen”, vill inte på samma sätt försöka göra sig till för det motsatta könet som den metrosexuella mannen.

Nu kommer min invändning, jag tänker inte kommentera innehållet i artikeln i stort eller heller kommentera fenomenet ”übersexuella män”, om eller om man ens kan tala om ett sådant fenomen. Det jag har en invändning mot är retoriken – glöm det gamla, nu kommer det nya. Så enkelt är det aldrig i verkligheten. Nya fenomen och trender dyker upp, möter den rådande verkligheten med andra etablerade fenomen och strukturer. Det nya möter det gamla, en fusion uppstår och resultatet uppstår i detta möte. Det finns en tröghet i den här utvecklingen och förändringar går sällan över en natt.

Detta är den vanliga evolutionära utvecklingen som hela tiden pågår. Ytterst sällan ser vi en revolutionär utveckling där de nya fenomenen eller trenderna helt ersätter gamla dito eller ändrar vår verklighet på ett radikalt sätt.

Samma sak gäller generationers värderingar som ofta förändras i en pendelliknande rörelse. Den totala utvecklingen går åt något visst håll, men på vägen dit kan vi hela tiden se små motreaktioner när yngre gör revolution mot deras föräldrars generation. På så sätt rör sig samhällets värderingar långsamt och i det långa perspektivet kan vissa värderingar tappa fotfäste och ersättas av nya.

Den här ofta långsamma utvecklingen är dock inte lika intressant för media som lever på nyheter och så ofta som möjligt vill visa läsarna att stora förändringar i samhället sker ständigt. Trender består av kedjor av händelser som visar på verkliga förändringar i samhället men ofta plockas en enskild händelse ut ur sitt sammanhang och används i media som bevis för en viss trend. De trender som är verkliga och beständiga är de som håller i sig och om ett år skulle det vara intressant att slå upp Expressen igen och se om ”den übersexuella mannen” fortfarande är ett fenomen att räkna med.

Så nu mitt enkla råd till er som mediakonsumenter:
– Var skeptisk mot orakel som säger – ”Glöm det gamla, nu kommer det nya!”

ToN

Till toppen