Den digitala organisationsprocessen

Jeremiah Owyang är den sociala mediestrateg jag följt från första början och inspirerats av. Idag är han verksam hos Altimeter Group.  Under pågående SXSW ger han den här korta intervjun om hur den interna organisationsprocessen ska se ut för att hantera digitaliseringen och talar om hur brett det sprider sig i organisationer nu. Självklart vi använder ju alla telefonen eller hur? Men det finns aspekter runt digitaliseringen som kräver eftertanke, strategi vs taktik.

I Altimeter Groups nya rapport om sociala medieutvecklingen visar det sig att av knappt 700 social media experter och beslutsfattare var det bara 34% som ansåg att de digitala sociala strategierna var kopplade till ett företags affärsmål. Altimeter definierar två viktiga kriterier för framgång av en social affärsmodell:

  • Att de digitala sociala strategierna ska tydligt vara i linje med de strategiska affärsmål i en organisation
  • Att organisationen ska vara anpassad och stödja det som gör det möjligt att genomföra denna strategi

Banala självklarheter kan det tyckas på papperet. Men det vet vi alla att det digitala ledarskapet är en mödosam process att genomföra i alla led.

/Brit

 

Det här är inlägg 46 av 100 i bloggutmaningen #blogg100, här kan du läsa vilka andra som deltar. 

Till toppen