Den differentierade gaymålgruppen

En ny amerikansk studie från Community Marketing Inc tar död på uppfattningen att det finns en HBT-marknad. Marknadsstudien, om är en av de största som genomförts av HBT-samhället, visar att det finns tydliga skillnader mellan olika grupper inom HBT-samhället.

”Marketers and advertisers haven’t had the tools to understand that there is no single LGBT community in terms of consumer statistics. It is a diverse melting pot of people who cannot be reached with one type of campaign or communications channel for any targeted communication efforts from advertising to sponsorshop.” Jerry McHugh, Community Marketing, Inc.

Inkomsterna i det amerikanska HBT-samhället är betydlig högre än övriga samhället. Bland hushåll med homosexuella män i USA har 80 procent högre medianinkomst per år jämfört med samhället i stort (83 000 $/år jmfrt med 46 326 $/år).  

Studien visar även att det amerikanska HBT-samhället föredrar företag som annonserar i HBT-pressen och detta påverkar deras köpbeslut.

Lite andra fakta:

  • Det finns cirka 1,3 miljoner HBT-hushåll i USA med barn under 18 år. 
  • 61 procent av gay män har ett husdjur. 83 procent av de lesbiska har husdjur.
  • Homosexuella män föredrar tv-kanalerna NBC, ABC, CBS, Fox, Bravo. Lesbiska NBC, ABC, CBS, Showtime, Fox och Logo.
  • Det amerikanska HBT-samhällets medborgare är främst yrkesverksamma i vård- och utbildningssamhället.
  • 61 procent av amerikanska gay män äger sitt hem. Motsvarande siffra för lesbiska är 69 procent.

Ytterligare en undersökning som visar vikten av målgruppsförståelse för att lyckas med kommunikation. Dessutom bekräftar undersökningen att det inte finns några enkla val av kanaler för att nå ”alla”.

Björn

Till toppen