Delaktighet

sps1.jpg

Det är populärt att känna sin målgrupp. Vara nere med kidsen. Ja, ni förstår. 
Varje dag blir vi påminda om att traditionell marknadsföring spelat ut sin roll. Att vi som konsumenter inte marknadsför något om vi inte känner för marknadsföringen, produkten och/eller företaget. Att vi kräver delaktighet och autencitet.
Det medför dock ett krav på ökad förståelse, vilket ibland glöms bort. Att förstå hur en målgrupp kommunicerar är inte samma sak som att kopiera deras sätt att kommunicera på. Företag missuppfattar detta gång på gång. Att exempelvis fylla fasader i alla USA:s storstäder med street art-inspirerade figurer i syfte att marknadsföra ett bärbart tv-spel lagom till julhandeln, var ingen bra idé av Sony. Något som på papperet kanske såg riktigt bra ut (street art=vi når ungdomar), blev katastrof.
När figurerna först dök upp på diverse Internetforum välkomnades de och spreds vidare. När det visade sig att de fanns överallt väcktes misstanke. När det till sist framkom att Sony låg bakom dem började häxjakten. På alla forum där figurerna tidigare visats, inleddes nu hatkampanjer. Att Sony låtsades vara något de inte var, gav konsekvenser de säkert inte var förberedda på.
Vad gjorde man då för fel? Man lät inte de man ville nå vara delaktiga i kommunikationen, och man försökte dessutom lura dem. Jag tror inte att den här målgruppen hade haft några problem att sprida figurerna vidare(de gjorde ju gladeligen det till en början), om Sony enbart satt upp figurerna i en stad. Då hade de kunnat använda sina egna kanaler för att sprida det vidare. Nu fick det inte göra något, de behövdes inte, och blev därför rasande. Sony snodde deras plats i överenskommelsen och blev därför straffade.
MaK

Till toppen