CSR & PR

Vi på JMW har förmånen att allt som oftast få chansen att berätta hur vi jobbar för studenter från olika högskolor. Det är alltid lika roligt att möta studenter och diskutera kommunikationsutmaningar.

Häromveckan intervjuades jag om hur en kommunikationskonsult kan arbeta med CSR. En del av samtalet handlade om detta:

För mig är CSR okomplicerat. Corporate Social Responsibility, CSR, eller vad det än kallas handlar om en helhetssyn. Ett samhällsansvar med helhetsperspektiv. Företag är inte isolerade öar och allt handlar om vad som leder till en hållbar utveckling.

Det är klart att PR kan spela en central roll för alla de faser som ett genuint CSR-perspektiv kommer att bestå av, vare sig det gäller etik, miljö eller sociala perspektiv. Kommunikationen om CSR bär fram, visualiserar och förankrar de visioner och värderingar som styr företagets arbete med en hållbar utveckling. Stora delar av detta handlar främst om internkommunikation och syftar till att medvetandegöra och förankra CSR-arbetet hos medarbetarna.

CSR handlar om mer än trädkramande och  miljöfrågor. En lika viktig pusselbit i ett helhetstänk handlar om de sociala perspektiven. I allt det arbete som skett och sker gällande hållbar utveckling så är det just de sociala dimensionerna som oftast glöms bort och förbises.

Här handlar det om att företag t.ex. ska värna om sina medarbetare, stimulera dem till samhällsengagemang på olika sätt.

Internt är det viktigt att alla medarbetare, inte bara de som arbetar med CSR i sina uppdrag, har en grundförståelse för vad CSR handlar om. Allt fler kunder diskuterar aktivt dessa frågor och efterfrågar stöd och råd. JMW valde därför att bjuda in rådgivaren och redaktören för CSR i praktiken Per Grankvist för en rundabords-diskussion och dragning om CSR under en av våra inspirationsluncher.

JMW arbetar också med Plan Sverige http://www.plansverige.org/ och deras Faddergala. Det har lett till att vi som byrå har ett fadderskap och att många av de anställda också är faddrar. Prisbilden ser också helt annorlunda ut för detta uppdrag.

CSR kommer verkligen att bli allt viktigare i varumärkesbyggandet. De företag som inte konkret kan visa hur de arbetar med CSR kommer att vara förlorare på sikt. Ökad kunskap om att CSR handlar om mer än enstaka ”do good”-aktiviteter behövs. Vi kommunikationskonsulter kan med ökad kunskap själva bidra genom att t.ex. lyfta in CSR-perspektiv när externa jippon planeras.

Det är en ynnest och en förmån att i arbetet som kommunikationskonsult kunna inspirera och ge exempel på hur ett CSR-arbete kan stärka varumärken. Det är också för mig ett exempel på hur jag personligen kan ta ett samhällsansvar.

PR och CSR är så mycket annat än gratispoäng för lite ”grönt julpynt”.

/Brit

Till toppen