CSR & biståndssänkningar – var kommer PR in?

I söndagens Agenda, SVT diskuterades frågan om att allt fler företag vill ta ansvar i samhället. På DN-debatt igår presenterades den nya biståndspolitiken, från 70 till 33 biståndsländer.

Är CSR bara ”flum” och ”fel fokus för företag” så som Marchus Storch och Mats Qviberg gav uttryck för i söndagens Agenda? Eller är det rätt fokus att göra som Ericsson och ägna en del av sin verksamhet åt CSR-verksamhet? Är CSR bara vackra ord utan innehåll och ett PR-trick?

Carl-Henric Svanberg försökte undvika att hamna i den uppenbara mediala grop som bestod av att deras engagemang egentligen är en liten del omsättningsmässigt och i slutändan bara handlar om lönsamhet åt Ericsson. Varför ger de som ansvarstagande företag inte bort all sin vinst eller åtminstone 5%?

Behöver det finnas en konflikt mellan vinstkrav och ett aktivt samhällsengagemang? CSR handlar inte om att rea ut sin verksamhet eller ge bort alla vinster i välgörenhet. CSR handlar om att som företag agera i ett sammanhang som vi alla är en del av och där det är angeläget att tydligt bidra till den sociala, miljömässiga och ekonomiska utvecklingen. Vi har nått en brytpunkt där inte bara myndigheter utan även andra samhällsstrukturer tydligare ställer sig frågan om hur just de kan bidra till en hållbar utveckling. Marknaden kräver det idag.

Men det är väl klart att företag ska tjäna pengar – eller? Det är trots allt syftet med affärsdrivande företag. Att vilja investera i kommande marknader i syfte att också ta stora marknadsandelar är inte heller det ologiskt. I Ericssons verksamhet kan det handla om att förse utvecklingsländer med den teknologi som vi tar för givet och egentligen blir de därmed också en av pusselbitarna till demokratiutvecklingen i de länder där telenäten byggs ut.

CSR handlar inte om att skaffa sig ytliga gratispoäng utan visar att företag idag är delar av en komplex samhällsstruktur som vid sidan av sina vinstkrävande aktieägare också har medarbetare och kunder att tillfredsställa. Medarbetare och kunder har helt andra krav idag –CSR skapar stolthet hos både ägare, medarbetare och kunder och kommer på sikt vara en integrerad del av ett företags verksamhet.

Vårt jobb som PR-byrå blir ofta att kommunicera CSR-arbetet utåt, men inte bara och inte alltid handlar vårt uppdrag om ett medialt genomslag. Vårt arbete handlar lika mycket om att tillsammans med företagen identifiera relevanta aktiviteter och engagemang som kan vara ett första steg i att realisera de vackra orden. Visa på och konkretisera nya spännande samarbetsformer som genuint gestaltar företagets värderingar och som gynnar allas affär såväl som den hållbara utvecklingen.

CSR hos företag och biståndspolitiken har en viktig pusselbit gemensamt – att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina livsvillkor.

Brit

Till toppen