Christian Holm (m) gör studiedag om politik 2.0 på JMW

Politiker och användandet av sociala medier är förstås fortfarande en högst aktuell fråga och kommer så vara de närmaste åren. Efter min djupdykning i politikens förutsättningar att närma sig de sociala medierna under valet 2010 är det här en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Vi har ännu bara snuddat vid vad de sociala medierna kan betyda för politiken och det politiska engagemanget. Cyberoptism vs cyberpessism präglar diskussionerna. Jag tror starkt på att den politiska processen på ett förtjänstfullt sätt kan revitaliseras tack vare de nya kommunikationsverktygen.

Därför är det glädjande att idag ha förmånen att Christian Holm (m) på plats för att göra ett studiebesök.* Vi valde att hantera denna förfråga på samma sätt som vi hanterar de om praktik, prao eller intervjuer av studenter. Med lite god framförhållning går allt att ordna och det blir en studiedag som vi båda säkert kommer ha ett stort utbyte av!

DAGENS PROGRAM:

Kl 9-10.45: Introduktion på JMW, jag berättar om mitt arbete och Christian Holm om sitt, sedan pratar vi om Politik 2.0. Resonemang om  att använda digitala kanaler i det politiska arbetet, diskutera hur fler politiker borde få upp intresset, vad man kan göra för att höja upp möjligheterna som finns.

Kl 11-12: Digital lobbyism – ett möte med en av JMWs kunder där fokus kommer att ligga på politisk påverkan – en diskussion om lobbyism i en digital samtid. Ett gemensamt erfarenhetsutbyte.

Kl 12-13: ”Att bjuda på sin vardag som politiker” pratar vi om under lunchen då Björn Falkevik ansluter och fokus ligger på social video. Vi kommer nog bjuda på en och annan pratstund från den lunchen. Syftet är att visa Christian Holm vad som är möjligt att göra med live-sändningar.

Kl 13-15: Deltagande på seminariet som Institutet för Mediestudier anordnar ”Vem är journalist och varför?” där Anders Mildner berättar om journalistikens drivkrafter. I panelen medverkar också bland annat Malin Crona och Fredrik Strömberg. Vi deltar på detta och reflekterar tillsammans över det vi hört.

Kl 15.30-16.30: Visioner för framtiden efter dagens input. Gemensam summering av dagen på JMW.

För mig är det här ett fantastisk tillfälle att förstå en politikers vardag på djupet. Jag välkomnar Christian Holm till den här dagen och är sjukt stolt över att ha fått denna förfråga!

Att frågan om sociala medier och politiker kommer vara ständigt aktuell ur fler perspektiv än revitalisering av politiken, det vi sett under den sk Jasminrevolutionen, ökat engagemang och insyn i beslutsprocesser har vi  sett två exempel på den senaste tiden som vi säkert också kommer att prata om en del. Gränsdragningarna mellan det privata och offentliga och hur man hittar tid för reflektion i en samtid som kräver snabba svar. Hur enkelt det kan bli helt fel. Alltifrån Stefan Hanna (c) och tjockisskatten samt den Facebookande politikern som kritiserar en döv politisk motståndare.

Ni minns Stefan Hanna (c) som med sitt tanklösa bloggande nådde ut brett med sina tankar om en ”tjockisskatt” trots att han i sin egen blogg inte jobbar särskilt med att interagera med sin omvärld. Hans långa och många blogginlägg med lite interaktion med omvärlden vare sig genom länkar eller öppna kommentarer granskades och ifrågasattes. Han fick stå till svars för sina resonemang och JO-anmäldes. Jag och Per Ankersjö (c) mötte honom i TV4 Nyhetsmorgon där han försökte förklara sig med att det var ironi och inte riktigt menat så som media beskrivit det. Hannas partikollega Per Ankersjö menade klokt att Hanna missade huvudpoängen med sociala medier genom att inte föra en dialog, ha öppna kommentarer etc.  Jag fick frågan om vad politiker får blogga om och svarade att man ska vara sig själv, inte försöka vara någon annan än den man är. Bloggandets styrka för oss som väljare är sedan att det ger oss kunskap som stärker oss inför kommande beslut om vem man vill lägga sin röst på.

Häromdagen skrev Anna Stensson, kommunpolitiker på Lidingö om hur det är att vara döv och att bli mobbad på Facebook av det moderata kommunalrådet Paul Lindquist .

Två aktuella frågor vi säkerligen också kommer att beröra.

Häng med oss under dagen eller skicka in en fråga här! Pressekreteraren Hannes Kataja medverkar också så vi kommer att försöka bjuda på delar av dagen.

/Brit Stakston

*JMW debiterar inget för denna studiedag, jag delar på min vardag för ett gemensamt erfarenhetsutbyte vilket vi gärna gör när tid och möjlighet finns.

Till toppen