Trygg-Hansa: Bada tillsammans

Trygg-Hansa: Bada tillsammans

Det finns alldeles för många ensambadare runtom i landet, nästan var tredje svensk menar att de alltid badar ensamma eller att det händer ibland. Det här är ett problem då många som drunknar gör det ensamma. När ingen ser. Trots riskerna med ensambad illustreras skylten, som visar vägen till badplatser runt om i landet, bara av en person.

Som en del av årets vattensäkerhetskampanj ville Trygg-Hansa få fler att bada tillsammans, genom att skylta om. Tillsammans med Trygg-Hansa tog vi därför fram en ny badplatsskylt, en som visar två personer istället för en. Skylten kom att fungera som en viktig påminnelse om att man alltid ska bada tillsammans för att minska risken för drunkningsolyckor. Falun blev första första kommun i landet med att testa skylten, något som uppmärksammades stort.

Kampanjen lanserades inför midsommar med hjälp av PR, Trygg-Hansas egna kanaler och sociala medier.

JMWGolin har ansvarat för idé, strategi, produktion och genomförande.


Bild: Den nya badskylten på plats i Falun

Bild: Gammal skylt vs ny skylt

Till toppen