Microsoft: First Steps

Microsoft: First Steps

Vi är många som tar massvis med foton och spelar in videofilmer vilka sparas lokalt på mobiltelefonen. Risken är att alla fina minnen vi sparat går förlorade om mobilen skulle försvinna eller skadas ordentligt. Därför kan det vara bra att påminna om att ta en back-up i Microsofts molntjänst OneDrive.

Filmen om lille Manfreds första steg blev en av de ledande digitala enheterna i denna kampanj med målet att öka användningen av Microsoft OneDrive.

Till toppen