ERICSSON ONE: Dreamers

ERICSSON ONE: Dreamers

Ericsson har en väloljad organisation för att utveckla nya produkter, men idéer som inte passar kärnverksamheten har haft små möjligheter att omvandlas till något som går att sälja. I augusti 2014 grundades Ericsson Garage för att täppa igen luckan. Den verksamheten ger de anställda sex månader på sig att testa sina idéer. För ett drygt år sedan döptes Garage om till Ericsson One. För att uppmärksamma det, samt få fler att bidra med idéer, skapade vi en intern videokampanj riktad till alla kreativa drömmare på Ericsson. 

Till toppen