Brit Stakston: partierna och de sociala medierna

UPPDATERING 2010-05-06 07:00

I dagens Expressen skriver JMWs sociala mediestrateg, Brit Stakston, om de politiska partierna och sociala medierna. I artikeln ifrågasätter hon partiernas strategi att använda de sociala medierna som megafon och propagandakanal istället för att föra dialog med väljarna. Hon skriver:  Alla partier har misslyckats med sociala medier. De har helt enkelt fel utgångspunkt. De ser sociala medier primärt som en kanal för marknadsföring för att vinna röster till valet.” 

Som vi bloggat om tidigare utmanar de sociala medierna de sociala medierna de politiska partierna. De sociala medierna möjliggör att väljarna att delta under hela processen från identifiering av vilka frågor som är viktiga, via formulerandet av budskap och ståndpunkter, till (konversations-)marknadsföring. Partierna tenderar till att fokusera på det första och det sista steget. Vilket befäster bilden av de politiska partierna som svarta lådor där jag som utomstående inte förstår vad som händer där inuti. 

Björn Mellstrand

PS
Imorgon presenterar Brit boken Politik 2.0 som hon har varit huvudförfattare i. En bok om politik och sociala medier.
Så här presenteras boken på sajten Politik 2.0 som är förlängning av boken:

Traditionell politik och digital kommunikation – hur går det ihop? Boken består av tre delar. Den första delen är en genomgång av vad sociala medier är i ett bredare sammanhang. Det hoppas vi kan vara till inspiration för alla intresserade av sociala medier. Vi hoppas det kan väcka insikt om vad som är möjligt nu genom en reflektion över vad som hänt redan sedan webben kom för 15 år sedan. Den andra delen är nedslag i verkligheten, hos de 16 kandidater i denna valrörelse som berättar om hur de använder sociala medier. Boken avslutas sedan med den tredje delen som är ett antal framtidstexter skrivna av de som på sajten presenteras som medförfattare.

I boken medverkar också JMWs planner Niclas Strandh som en av skribenterna som blickar framåt.

DS

Till toppen