Brit Stakston lämnar JMW

Efter sju år som PR-konsult och drygt fyra år som delägare lämnar Brit Stakston JMW. Brit Stakston har ägt tio procent av aktierna i JMW.  Brit lämnar JMW efter årets Almedalsvecka och sändningarna av Godmorgon Almedalen 2014.

– Jag har ett behov av att kunna arbeta mer flexibelt för att kunna ta uppdrag inom digital affärsutveckling och den nödvändiga transformationen.  Vill arbeta djupare och bredare med den digitala kunskapsklyfta som ännu finns inom varje verksamhet och i samhället i stort. Jag vill också kunna fördjupa mitt arbete med aktörer som arbetar med de rättvise, demokrati- och yttrandefrihetsfrågor som är så angelägna, säger Brit Stakston.

Brit lämnar JMW för att kunna fokusera på digital affärsutveckling, opinionsbildning, styrelseuppdrag och det egna författarskapet.

– Brit har gjort en stor pedagogisk insats kring digitaliseringens effekter och hur sociala medier kan vara en del av kommunikationen för företag och organisationer. Hon är idag en av Sveriges främsta experter på området. På JMW har hon bidragit till att alla insatser idag har en digital utgångspunkt och även ansvarat för kompetensutveckling av övriga medarbetare. Jag är stolt över vad vi gjort tillsammans och över var JMW är idag. Brit har varit en nyckelperson i det bygget och vi önskar henne all lycka till, säger Björn Mellstrand, JMW:s vd och huvudägare.

/Björn Mellstrand

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för våra senaste nyheter, spaningar och tips.

Till toppen