Brit och Björn samtalar om sociala medier


Björn Mellstrand och jag pratar om en del av de möjligheter som finns för företag idag genom att ta in sociala medier i mediemixen.Vi ger löpande kurser om sociala medier och företagsbloggande. Se under utbildningar här på sajten.

  • Företagens möjlighet att ha kontroll vs känslan av att tappa kontroll

Självklart. Den ständiga ömma tån för företagen… Företagen har två enkla möjligheter att hantera detta. De kan dels interagera dvs hellre ge sig in i dialogen än att fortsätta hålla för öronen som om den inte pågår dels kan de faktiskt använda de sociala medierna för att till viss del, paradoxalt nog, återta kontrollen…

  • Personifieringen

Sociala medier är också ett kraftfullt redskap för företag, organisationer och människor att blir mer personliga. En önskan som finns både hos företagens medarbetare och konsumenter/kunder.

  • Organisations- och ledarskapsutveckling

Sociala medier driver på företagen och tvingar dem att tänka om vad gäller arbetsformer, arbetsroller och interna strukturer mellan marknad, kommunikation, IT, HR och ledningsgrupp.

  • Sociala medier är inget val och ger helhetssyn

Utan sociala medier kommer man inte finnas för kunden/konsumenten. Utan sociala medier kommer man snabbt vara extremt ineffektiv både vad det gäller till exempel anställdas arbetstid, interninformation och extern marknadskommunikation. Sociala medier är navet i all kommunikation, exkluderar inget och fångar upp allt varumärkesbyggande arbete.

Vi undrar ofta hur man som företag ens törs överväga att stå utanför allt detta?

Läs gärna mer hur sociala medierevolutionen är ett faktum. Eller anmäl er till nästa sociala mediekurs den 29 augusti eller företagsbloggkurs den 28 augusti. Eller kontakta oss så berättar vi mer.

Brit Stakston

Till toppen