Bra att Reklamförbundet ska byta namn

Jag talar i egen sak som styrelseledamot i Reklamförbundet så har jag varit med och fattat beslutet om att föreslå en namnändring av Reklamförbundet till Sveriges Kommunikationsbyråer. Ett förslag som mött visst motstånd bland tyckare och tänkare bloggare och opinionsbildare i branschen.

Jag har full respekt för att det finns olika åsikter kring namnet. Och många av de argument som förts fram är relevanta. Men för mig är frågan ganska enkel: man ska kalla saker vid dess rätta namn.

Vi är verksamma i bransch med kraftiga branschglidningar. Idag har många företag inom den kommersiella kommunikationsbranschen ett brett utbud av tjänster. Kommersiell kommunikation är ett brett begrepp som rymmer så mycket mer än bara reklam. Och vi kan anta att branschglidningarna kommer att fortsätta och ta ytterligare fart som en följd av lågkonjunkturen.

I dessa tider av branschglidningar och lågkonjunktur är det viktigt att det finns en stark röst som talar för branschen. JMW är idag medlem av såväl Reklamförbundet som PRECIS. Skälet till att vi gick med i Reklamförbundet är enkelt – förbundet är den enda rösten som har förmåga att sätta vår bransch frågor på agendan.

Genom ett namnbyte kallar vi saker vid dess rätta namn. Reklamförbundet är idag mer än ett förbund för reklambyråer. Idag finns såväl reklam-, design-, PR-, event-, medie-, DR-byråer, etc med i förbundet. Reklamförbundet samlar företag hela den kommersiella kommunikationsbranschen. Och då tycker jag att Sveriges Kommunikationsbyråer är ett bra samlande namn.

Att branschorganisationer förändras och slås samman har varit vardag inom näringslivet under de senaste decennierna. Likaså har vi under de senaste åren sett att en rad fackförbund slagits samman och bildat gemensamma organisationer.

Det är viktigt att namnändringen följs upp och att förbundet fortsätter att vara den starkaste och samlande rösten i vår bransch. Och är med och påverkar agendan. 

Björn Mellstrand

Till toppen