Bloggar som segmenteringsmetod

Så fort begreppet ”blogg” dök upp i en marknadsförares medvetande satte de små gråa cellerna igång att arbeta – Hur kan man använda sig av bloggar i marknadsföringssyfte?

Som vanlig mediakanal a ala massmedia? Problemet med att använda sig av bloggar enbart på klassiskt massmarknadsföringsmanér är att bloggar har (iaf i Sverige) inte haft några massiva mängder med läsare.

Dessutom har ofta inte syftet med bloggarna varit att locka till sig mängder med läsare, istället har de samlat små trogna skaror med människor med någonting gemensamt – intressen, livsstil eller kanske till och med värderingar. Detta var förstås innan stora spelare som till exempel Aftonbladet tog på sig rollen som bloggare. Dock valde man att ta bort interaktiviteten från bloggandet – man tillät inte de viktiga kommentarerna. På sätt och vis kan man nu se två grupper av bloggar:

* De klassiska interaktiva bloggarna som samlar något mer homogena grupper (homogena grupper)
* Etablerade mediaaktörer som använder bloggar som envägskommunikation (heterogena grupper)

Den förstnämnda bloggtypen kan i bästa fall hjälpa till att segmentera kunderna på ett modernare sätt än traditionell segmentering efter kön, ålder, utbildning och inkomst osv. På olika bloggar rör sig olika personer som har mer eller mindre gemensamt. Dessa bloggar kan bli ovärderliga för marknadsförare i framtiden om de används på rätt sätt.

På stora bloggar som till exempel Aftonbladets blogg är dock läsarskaran mycket heterogen och frågan är hur pass annorlunda de är än de vanliga tidningarna på nätet. Dessa bloggar revolutionerar knappast medialandskapet i någon större utsträckning, de överför bara text på papper till text på Internet. Dock har det en sak som värderas högt i bloggvärlden och det är den personliga tonen.

Ur ett marknadsföringsperspektiv är därför de mer nischade bloggar som jar tror på sikt kommer att bli mest intressanta eftersom de kan användas av företag som vill rikta sig till specifikt urvalda målgrupper. Att rikta sitt budskap till rätt målgrupp är dessutom något som jag tror kommer bli viktigare och viktigare. Att välja rätt kanal för sitt budskap blir på så sätt ibland helt avgörande.

Frågan är vilka bloggar som kommer att överleva och vilka som kommer att slås ut. För en stor del av de bloggar som dyker upp nu och rider på blogg-haussen kommer utan tvekan att slås ut i det långa loppet.

Den som lever får se…

ToN

Till toppen