Bloggar och sökmotorranking

Artikeln i Wired, där bloggar anses döda tog också upp att bloggar inte längre har samma genomslagskraft i sökmotorer. Visst är det så att konkurrensen ökar ju fler som kan publicera innehåll, vilket gör det svårare att få genomslag. Det är också naturligtvis svårt att konkurrera med stora sajter som wikipedia. Där finns det onekligen bra information, och Google med flera gör helt rätt i att ranka den högt. Dock reagerar jag på två saker i artikeln:

”When blogging was young, enthusiasts rode high, with posts quickly skyrocketing to the top of Google’s search results for any given topic, fueled by generous links from fellow bloggers. In 2002, a search for ”Mark” ranked Web developer Mark Pilgrim above author Mark Twain. That phenomenon was part of what made blogging so exciting. No more. Today, a search for, say, Barack Obama’s latest speech will deliver a Wikipedia page, a Fox News article, and a few entries from professionally run sites like Politico.com. The odds of your clever entry appearing high on the list? Basically zero.”

Kanske är det inte relevant för de flesta företag att skriva om Barack Obamas senaste tal. Det är ett ämne som är väldigt konkurrensutsatt såklart, och en ganska orättvis jämförelse. Mer intressant kan kanske vara att man vill ranka högt på företagets produktkategorier eller vissa teman, som t ex ”ekologiskt odlat” eller ”hemlagat”. Här i Sverige har vi också fördelen av att vårt språks utbredning är liten, vilket gör att det är lägre konkurrens och lättare att hamna högt upp på specifika sökord.

Anledning nummer två till att jag reagerar är att bloggens struktur inte har förändrats – den är fortfarande lika sökmotorvänlig. Oftast är det kodat enligt webbstandarder, ett relativt tydligt ämne som man täcker, samt kontinuerligt uppdaterad information. Allt bra för sökmotorrankingen.

Det finns alltså fortsatt anledning att blogga, inte bara för att visa vem man är och vad man tror på som företag samt ta öppna för dialog och feedback från kunder, utan också för att ranka högre i sökmotorer.

Som avslutning en intressant iakttagelse från SEOmoz är också att:

”SEO (Search Engine Optimization) drives 75%+ of all search traffic, yet garners less than 15% of marketing budgets for SEM (Search Engine Marketing) campaigns. PPC (Pay Per Click) receives less than 25% of all search traffic, yet earns 80%+ of SEM campaign budgets.”

Det verkar alltså som det spenderas oproportionerligt mycket pengar på PPC, och att man borde satsa betydligt mer än vad som görs idag på att ranka högt i de organiska sökresultaten. Med det inte sagt att man bör minska budgetar för PPC, utan snarare öka väsentligt på SEO. Trovärdigheten för de betalda sökorden kan också spela in, vilket i många fall beror på att företag ibland köper sökord lite för brett, och dessutom ofta inte länkar sökorden direkt till den produkt/tjänst som annonseras, utan istället länkar till förstasidan på sajten. Då väljer man ofta (i alla fall jag) att gå tillbaka till söksidan, och företaget har slängt pengar i sjön.

Kanske är det så att företag ännu inte riktigt satt sig in i alternativen som finns utan istället valt att lägga pengar på den enklare och snabbare vägen som sökordsannonsering ändå är. Dock tror jag att man inte till fullo utnyttjar en stor möjlighet då.

Alternativet, att skapa intressant innehåll för att få uppmärksamhet, och bygga djupare relationer med kunder, har stor potential.

/ Kristofer Mencák

Till toppen