Björn om JMW

JMW är en kreativ kommunikationsbyrå. Nyfikenheten är vårt viktigaste arbetsredskap. Genom att vara nyfikna på vår omvärld, på hur kommunikationens utveckling och våra uppdragsgivare söker vi oss ständigt ny kunskap. Kunskap som vi använder för att lösa våra uppdragsgivares kommunikativa utmaningar.

Nyfikenheten är också vår viktigaste drivkraft eftersom den leder oss till att aldrig slå oss till ro. Vi är ofta stolta över det vi gör men aldrig nöjda. Vi som arbetar på JMW vill hela tiden lära oss nya saker, för att på så sätt göra ett ännu bättre jobb och utvecklas som personer och medarbetare.

Vår utgångspunkt är att vi och våra uppdragsgivare verkar i ett ständigt föränderligt medielandskap. Där konsumenternas beteenden och konsumtionsmönster förändras. Antalet kanaler har exploderat och därmed har målgrupperna också fragmentiserat. Det innebär att masskommunikationen håller på att avsomna och ersätts med mikrokommunikation. Det ställer stora krav på alla oss som vill kommunicera. Konsumenterna har fått ökad makt genom framväxten av den sociala webben. Vi måste bland annat känna målgruppen och dess medievanor. Kommunikationen måste vara sökbar och tillgänglig. På denna omritade karta hjälper vi våra uppdragsgivare att navigera rätt.

Vi vet att kreativitet är nyckeln för att vara framgångsrik i en värld av allt mer reklam- och PR-litterata konsumenter. Kreativitet är en nödvändighet för alla som jobbar med PR eftersom det är lätt att erbjuda standardlösnngar. Men vill man få konsumenterna eller media att uppmärksamma sitt budskap krävs mer än det gamla vanliga och vi arbetar därför idébaserat för att finna våra förslag till lösningar. Ofta genom att brainstorma föds idéerna. För att lösa våra uppdragsgivares kommunikativa utmaningar har vi samlat människor med olika erfarenheter, bakgrunder och intressen.

Så konkret vad gör JMW? Det finns inte något givet svar. Det beror alldeles på vad det är för utmaning vi ska lösa. Ibland hjälper vi våra uppdragsgivare att skapa uppmärksamhet om en fråga, en produkt eller en tjänst. Ibland så utbildar vi uppdragsgivaren. Ibland hjälper vi dem att starta en blogg. Och allt oftare slutar det med att vi hjälper dem med att utveckla sina produkter eller tjänster. Vårt mål är att kommunikationen ska hjälpa våra uppdragsgivare att nå sina affärsmål. Några av våra uppdragsgivare är V&S Absolut Spirits, Friggs, Hotels.com, Ikanobanken, Valio, 3M mfl.

Vi är organiserade kring tre nav som spelar tillsammans. Det första navet jobbar med att lyssna, förstå, analysera och komma med förslag. Det andra navet jobbar med genomförande. Det tredje navet arbetar med kommunikation som skapar dialog.

Är du nyfiken på oss så är det bara att ringa, 08-53 48 07 50, eller e-posta någon av oss som jobbar på JMW.

Med vänliga hälsningar
Björn Mellstrand
vd, JMW kommunikation

Till toppen