BEFRIAD ZON: Lite skrivkramp . . .

Under min tid på JMW har jag konstant skrivit ungefär fem postningar i veckan. Nu har det varit 12 dagars stiltje. Vad har hänt?

Mycket. Min tystnad är delvis ett resultat av många och stora saker som händer på JMW och att det löpande arbetet också kräver sitt engagemang.

Tystnaden är delvis också ett resultat av privata stormar som tar kraft och livsenergi samtidigt som vissa av dem ger precis just det. Men glädjen över positiva händelser mixas med djup rädsla för nära släktingars allvarliga sjukdomar. Livets bästa och goda samtidigt.

Men den konkreta skrivkrampen är definitivt ett resultat av att det finns så många andra som säger så mycket klokare saker än jag. Vi säger ju samma sak så många av oss som finns i den här innersta kretsen av ”sociala medier-nördar” :). Vad har jag att tillföra, egentligen? En släng av grov prestationsångest också med andra ord.

Men bloggtystnaden beror också på att våra hjärnor går på högspinn just nu vad gäller nästa steg för de sociala medierna för JMW som kommunikationsbyrå. Allt börjar verkligen landa och konkretiseras nu. Det finns nu några självklara steg att ta i processen runt fortsättningen och personliga vägval att göra.

Jag själv börjar känna ett starkt behov av att förflytta mig en hel del även utanför den innersta kretsen…för det är inte bara vi som är nyfikna och framåt som ska/vill vara med och utveckla användandet av de sociala medierna i kommunikationsarbetet. Inputen från verkligheten måste integreras än mer för att vi sen ska nå hela vägen fram. Så uppdragsgivare vågar att se internet och de sociala medierna som något annat än bara ”webbprojekt” eller ”virala kampanjer”.

Vi måste också undvika ett ”vi och dom-tänk” och bryta invanda föreställningar om varandra. Vi med olika syn på det digitala och analoga. För mig är det både en demokratifråga och en möjlighet att nå ut som öppnar upp helt nya dimensioner för de företag som vågar, en hel värld av mediekanaler. Framförallt också för företag och organisationer som inte har så stora marknadsföringsbudgetar. Det finns en kostnadseffektivitet i de sociala medierna som inte skall underskattas.

För oss kommunikatörer är det viktigt just nu, i det paradigmskifte som sker, kontinuerligt föra en diskussion med dem som inte ser de sociala medierna som plattform för innehåll och sammanhang utan fortfarande mer som teknik. Det handlar om att ge verktyg till dem som är rädda för att konsumenterna idag både har en stor del av makten och en egen megafon. Vi bör också fortsätta och utmana frågan om transparensens genom att fånga upp många perspektiv på hur transparens hanteras idag bland företag. Stöta och blöta analoga och digitala värderingar.

Sedan analysera allt detta och helt enkelt förstå mer om människors gränser och synsätt gällande de sociala medierna. Sedan kan vi hjälpa företag att applicera allt detta i utvecklandet av det egna kommunikationsarbetet runt sociala medier.

Vi behöver helt enkelt förstå mer om vad som hindrar företag från att fullt ut ge sig in på en arena där nyckeln till deras egen framgång ligger idag. Agera som pedagoger i relation till dem så de förstår alla aspekter av det skifte som sker här och som påverkar t.ex. var man bör rikta en stor del av ljuset som marknadsförare.

Ljuset från företagen bör mer och mer riktas mot dem som har makten och megafonen dvs kunder, ambassadörer, anställda, och/eller konsumenter. Kalla dem vad ni vill. Men ni vet de som lever, andas, använder, behöver, söker och pratar om era tjänster/produkter. Låt dem vara i fokus när ni vill kommunicera. Inte som förr då det var i första hand var journalister och andra nyckelpersoner i medievärlden som man vände sig till för att berätta sin historia och som avgjorde om er historia var värd att berättas vidare (vid sidan av reklam då). Varje företag som har något att berätta kan berätta det själv idag. Till precis rätt målgrupp. I precis den stund konsumenterna själva vill ha den.

/Brit Stakston

P.S Lästips via Martin Jönsson, SVD som skriver om exakt det jag resonerar runt om hur lätt bitarna kan falla på plats med hjälp av de sociala medierna, läs Here Comes Everybody av Clay Shirky.

Till toppen