BEFRIAD ZON: Pr-branschen och sociala medier

Deltog i veckan på en workshop om sociala medier med Neville Hobson arrangerat av Disruptive Media. Läs gärna Niclas Strandhs liveblogg på Researcher.

Niclas Strandh och jag ger ju tillsammans liknande kurser i sociala medier men det var ändå mycket inspirerande att få diskutera dessa frågor som vi kunde göra denna dag. Lyx!

Kurserna vi ger vänder sig till företag (nästa kurstillfälle är 21 maj) som vill lära sig mer, Neville Hobson har oftast pr-byråer som kunder. Vi kom att diskutera pr-branschens syn på de sociala medierna utifrån den bild Neville har av att branschen känner sig rejält hotade av allt det nya. Neville skrattade gott när han insåg att jag inte är den som beredd att strida för pr-konsultens roll. Min grundinställning är ofta att pr-konsulter inte ens behövs…det vill säga jag tycker att företag själva kan göra så mycket mer än att lämna det viktigaste de har helt i händerna på externa konsulter. Med de sociala medierna blir detta ännu tydligare.

Det är klart att PR-konsulternas arbetsuppgifter kommer att förändras i det nya medielandskapet även om allt berör kommunikation. De sociala medierna ger ju inte bara makten åt konsumenten utan även till företagen. Även företagen får ju tillgång till megafoner för påverkan genom de sociala medierna. Som de inte alls använder ännu i den utsträckning som de skulle kunna. En megafon som handlar om något annat än att trumma ut sitt budskap på traditionellt sett. En megafon som kan användas för att föra dialog med nischade grupper. Dialog med exakt rätt konsumenter i exakt den stund de vill prata.

Men de sociala medierna ställer ännu högre krav än tidigare på att man i sin kommunikation är genuin, personlig, ärlig och relevant… för mig väcker redan de orden i sig perspektiv av att det egna textskapandet blir allt viktigare. T.ex. kommer spökskrivande VD-bloggar att avslöjas i slutändan och förmedlar varken trovärdighet eller arbetar genuint med de sociala mediernas absoluta styrka, personifieringen av företag. Möjligheten att uttrycka visioner och värderingar som företaget bär på genom ett personligt tilltal från VD och många andra anställda missas då. Den enkla poängen att kamma hem, att bli någon som jag litar på som konsument, missas om man inte gör det hela vägen. I den här typen av skrivande tror jag sannerligen inte att det ska finnas mycket konsulteri inblandat för att det ska bli framgångsrikt långsiktigt.

Sociala medier ger ju företagen fler vägar att nå ut, de är inte längre utlämnade åt journalisten som avgör (via pr-konsulten som mellanhand) om deras historia är värd att berättas. Idag har företag som bär på intressanta historier mängder av kanaler att berätta dessa i och de kommer berättas vidare av konsumenter/användare. Pressreleasen vid stora nya lanseringar blir ersatt av ett konstant flöde så fort jag som företag har något spännande att berätta för mina konsumenter. Företag som inte får det utrymme de vill ha i traditionella medier kan också genom artikelkommentarer och/eller med hänvisning till eget blogginlägg som kommenterar artiklar som tar upp deras verksamhetsområde lyfta fram sin ståndpunkt. Om detta görs intressant, välskrivet, personligt och med en tydlig vinkel kan det t.o.m komma att plockas upp som nyhet och definitivt över tid att läsas av både journalisten och övriga läsare. Varje gång man söker på företaget kommer detta finnas med i träfflistan. Ett enkelt sätt att positionera företaget och dess syn på saker och ting om det görs kontintuerligt. Framför allt en möjlighet för alla företag/organisationer att oavsett storlek visa vad man har att erbjuda. Sociala medier med sin kostnadseffektivitet möljiggör för många fler företag, mindre företag, att nå ut.

Sociala medier är demokratisering. På individ- såväl som företagsnivå. En möjlighet för ett företag att oavsett marknadsbudgetens storlek kunna slå sig fram.

Jag tror pr-konsulternas viktigaste och främsta roll i relation till sociala medier just nu är att bidra till förståelsen om den oerhörda dynamik som finns i dessa nya mediekanaler. Guida företag på vägen närmare konsumenten. Att påvisa hur den kommunikationsrevolution som sker påverkar kommunikationsmöjligheterna framöver och hur de analoga och digitala värderingarna förändrar oss. Vi kan stärka och ge företagen mod nog att våga lyssna mer och förstå att mer kraft måste läggas på att synas när människor spontant frågar, söker efter tjänster och produkter. Av egen kraft, när konsumenterna själva behöver dem. Det är då företagen ska synas. Det är ett omvänt synsätt.

JMW har ju tidigt satsat på kunskap om de sociala medier. Vi känner oss inte hotade, på det sätt Neville Hobson märkt att pr-byråer han möter gör, av den utveckling vi ser. Tvärtom är det stimulerande. Byråglidningarna som sker runt de sociala medierna är också utvecklande. Därför väljer vi t.ex. också att ge kurser om sociala medier tillsammans med Niclas Strandh som vid sidan av att vara etablerad bloggare även är kreativ planner och delägare på reklambyrån Heimer & Company.

Det ger oss båda insikter i aktuella frågeställningar för företag. Vi hoppas också att genom att vi är förebildliga samt betonar vikten av byråsamverkan att vi därmed kan påverka företag att uppdra åt sina byråer att jobba mer tillsammans.

För allt hänger samman. Internt och externt. Varumärkesbyggandet sker överallt hela tiden på fler och fler arenor. Faktiskt är arenorna lika många som det finns antal konsumenter.

Det perspektivet ger en bild av en oerhört spännande framtid som kommunikationskonsult.

Brit Stakston

Till toppen