BEFRIAD ZON: Pirater blir onda när analoga och digitala värderingar möts

Pirater stjäl. Pirater rövar. Pirater är skurkar. Det är nog den allra vanligaste association som görs till begreppet pirat. Kanske särskilt bland de ”äldre”, de som kanske har mer makt och som har mer analoga värderingar. Är det en av orsakerna till okunskapen om de faktiska förhållanden när debatten runt The Pirate Bay, TPB, stormat som värst den gångna veckan?

En krock mellan analoga och digitala värderingar där namnet The Pirate Bay personfierat av en ung kille i huvtröja påverkar mer än vi vill tro eller ens är medvetna om. Jag tror att just ordet pirat i diskussionen runt TPB och fildelningen av förundersökningsprotokollet från Arbogamålet bidrar till missförstånden runt vad som faktiskt hänt. Det finns ingen vilja från medias sida att korrekt återge TPB´s roll i det hela. Det är ju så mycket lättare att avfärda pirater och skjuta dem i sank. De är ju laglösa och kriminella.

Visst Johnny Deep som piraten Jack Sparrow i Pirates of the Carribean är lite lagom rebelliskt cool (snygg som 17 också) och längst inne ganska snäll. Han testar gränser och det visar sig oftast att de andra är de största skurkarna. Det är mer med dessa sistnämnda konnotationer som  ”piratrörelsen” som driver upphovsrättsfrågor på olika sätt försökt ta över och äga begreppet ”pirat” med och göra till sitt eget positiva begrepp. Piratkopiering blev allmänt känt då när kassettbanden sågs som det stora hotet mot skivindustrin. TPB är idag en av världens största fildelningssajter.

Piratrörelsen har alltså tagit till sig och laddat begreppet med ord som nytänkande och utmanande i en föränderlig värld. Pådrivare av en nödvändig utveckling som vill utmana rådande strukturer. De vill se hur de nya digitala förhållningssätten påverkar t.ex. hur upphovsrätten måste reformeras. De gillar och äger ordet pirat helt enkelt.

Har precis sett reprisen på SVTs Debattprogram och inser att detta får blir ännu ett exempel på hur det skrivs nutidshistoria i den pågående kommunikationsrevolutionen. Det här kan vi ta med i vårt kollektiva minne som ytterligare ett exempel på hur det var i brytningspunkterna när människor med mer analoga värderingar mötte de med mer digitala sådana.  Hur etablerade system utmanas av nya beteenden hos en fildelande generation. De perspektiven av att det är två världar som möts som inte förstår varande blir än mer tydliga när man läser TPB´s Peter Sundes egen berättelse om under vilka premisser han valde att delta i SVTs Debatt. Läs också forskaren Karl Palmås reflektion  och hur han skäms för debattnivån i programmet som han också deltog i.

Jag är för dåligt insatt för att försvara varje steg i ”piratrörelsens” olika verksamheter. Jag vet inte vilka som äger TPB men jag vet å andra sidan inte heller vilka som äger Google eller Yahoo heller.  Det jag vet är att det är lätt att ta på det groteska i tanken att se obduktionsbilder på sitt eget barn, som dessutom mördats brutalt, på Internet. Någon måste anklagas och det blir lätt att gå vilse. Känslorna tar över. Varför inte hänga en pirat säg? Men det löser ju inte sakfrågan. Tekniken finns. Beteendet att lätt vilja fildela finns och kommer att finnas. Oavsett namnet på företaget/sajterna som tillhandahåller tjänster som underlättar detta beteende.

Janne Josefsson tappar greppet fullständigt i programmet och på slutet kan man skönja hans egen förvirring ordentligt. En gång ger han sig desperat in i debatten, som om han plötsligt inser vad som diskuteras, och han ropar lätt desperat:

”Vänta lite ska det inte vara fri information?”

För att någon minut senare återigen lägga fokus på det horribla genom att avbryta debatten med:

”Vänta nu får det vara tyst på er. Niklas Jangestig pappan till de två barnen som så brutalt mördades och vars obduktionsbilderna nu ligger ute vad säger du…”

Sakfrågan det vill säga hur fildelning fungerar rent tekniskt hos TPB och andra liknande sökmotorer samt praktiskt/filosofiskt/rättsligt i relation till t.ex. offentlighetsprincipen och frågor om integritet väljer SVT Debatt att inte lyfta alls utan igen sker ett snaskigt rotande i obduktionsbilder på mördade barn. Det finns ju oerhört viktiga frågor att diskutera när nu tekniken möjliggör helt nya saker.

TPB har efter programmet valt att avbryta alla medierelationer. Alla inbokade intervjuer  har avbokats, inga intervjuer ges framöver, telefonsamtal och mail besvaras ej. Telefonnummer till journalister har blockerats och alla presskontakter raderats.

“We have no longer any interest in participating in traditional media since it’s apparant that they are not trustworthy or willing to adopt.”
“This is not a message of war. This is a message of future.”

Mycket och utförligt har skrivits om vad som egentligen hänt bland annat här och här eller i denna intressanta Jaikudiskussion utifrån en artikel i fokus där Pressombudsman Yrsa Stenius yttrar sig om frågan.

Sammanfattningsvis ändå: en privatperson med användarnamnet ”Beckroth” som valt att  fildela de offentliga handlingarna av förundersökningsprotokollet för Arbogamålet via TPB den 9 augusti. Denne ”Beckroths” anledning till att vilja fildela detta material vet vi inget om. Men det vi vet är att filen inte ligger publicerad på TBP eller återfinns i deras servrar. Det är också ett material som var och en av oss kan läsa hos Västmanlands Tingsrätt eftersom det är offentligt. TPB är bara en sökmotor för så kallade torrenters och det som finns hos TPB är en förteckning över filer som kan delas. Det är som att jämföra med att Google bär ansvar för allt som det pekas till från t.ex. en bildsökning på ord som  ”Ku Klux Klan”  eller ”dead bodies”.

Det är en alltså denne privata användare som distribuerat innehållet och det ligger också kvar i dennes dator, finns inte hos TPB. När man väljer att ladda ner denna torrent så ansluts man till denne ”Beckroths” dator samt även till alla andra som laddat ner samma fil tidigare. Ju fler som laddat ner en fil desto snabbare går det att ladda ner den till den egna datorn. Innan alla medier berättade att TPB ”publicerat materialet” så fanns det cirka 10 nedladdningar av materialet. Idag är det enligt SVT Debatt drygt 50 000 som valt att ladda ner materialet tack vare bl.a. instruktionerna i TV 4 om hur man gör och all annan hänvisning till att materialet finns på TPB.

Materialet har alltså fått än större spridning tack vare traditionella mediers rapportering om att TPB ”publicerar materialet”. Det är en av de mest nedladdade  i kategoring ”e-boks filer” på TPB nu.
En aspekt som  TPB och andra försökt lyfta i det aktuella fallet är också varför åklagaren inte valt att sekretesstämpla de mest känsliga delarna av förundersökningsprotokollet som består av 2 500 sidor.

Det här är stora frågor. Som berör offentlighetsprincipen. Som berör integritet. Som berör den utveckling vi befinner oss i. Som ger en signal om vad som komma skall också. Vi kommer att få se fler liknande händelser framöver.

Det är viktigt att vi inser att det handalr om ett möte mellan mer analoga och digitala värderingar under en lång tid framöver och att dessa måste kunna samexistera. Grunden till det blir just insikt om att det finns två helt olika förhållningssätt. Den fildelande generationen med helt nya beteendemönster ser inte samma hot som den mer analoga generationen gör med Internet så mycket vet vi. En förståelse för varandras förförståelse måste finnas när samtalen/debatterna sker och en vilja till samexistens och förståelse. Pedagoger som kan förklara kommer att behövas när paradigmskiftet nu sker.

/Brit Stakston

Till toppen