BEFRIAD ZON: Men … vilket århundrade är det?

Det är 2008 och det digitala och analoga blandas till en verklighet.

Visst av och an eldas det på med skräckhistorier där integritetshoten, bedrägerierna och det hat som förekommer på nätet lyfts fram. Men vi har ändå kommit långt i att se vad Internet kan innebära både för demokratiutveckling, kunskapssökande och effektivisering av mycket i vår vardag.

Men idag på DN-debatt ger Mats Bergstrand en bild av nätet som får mig att undra över vilket århundrande det är. Påminner mig om tiden när det förekom diskussioner om företag ens behövde e-post adresser (och om så var det verkligen nödvändigt att varje anställd skulle ha varsin!), om en hemsida var något som ett företag behövde och framför allt tillbaks till den långa diskussionen om kan lita på informationen på Internet överhuvudtaget…

Under rubriken ”Bakom debatten” beskriver Bergstrand en händelse i England där en i grunden seriös forskningsrapport ryckts ur sitt sammanhang och rykten började sprida sig (via e-post!) om att Storbritannien bedrev historieundervisning där man utelämnade vissa fakta om t.ex. förintelsen för att inte stöta sig med muslimer. Det blev till slut en fråga för den brittiska regeringen som fick gå ut med en dementi.

Det hela beskrivs i artikeln som: ”olika lobbygrupper använder alltså framgångsrikt Internet för att sprida falska budskap. Så många människor nås så snabbt av falsarierna att det skakar upp ända upp på regeringsnivå.”

Och DN avslutar referatet av händelsen med att kommentera det faktum att tidningen The Times numer förbjuder Wikipedia som källa i nyhetsrummet: ”Sannolikt ett vettigt beslut eftersom trovärdigheten är papperstidningens främsta vapen i detta nätflimrets tidevarv.”

Tunga ord, syftade att nedvärdera Internet som kanal som något kortvarigt och otillförlitligt: ”nätflimrets tidevarv”. Kanske väl på sin plats i relation till händelsen det refereras till men det mest anmärkningsvärda är avsaknaden av någon som helst koppling till t.ex. vikten av källkritik även för professorer som skickar mail till varandra, dynamiken med Internet som gör att det går lika snabbt att vända på ett rykte eller att detta nog var ett olyckligt exempel liknande de vi kan hitta i massor av tryckta källor med sakfel (som dessutom är så mycket svårare att korrigera). Det här kan bli en klassiker att referera till för mina barnbarn.

Det är alltså 2008 och det som sker på nätet sker också i verkligheten. Underligare än så är det ju inte.

/Brit Stakston

P.S Även vissa universitet i England diskuterar faran med Internet som kunskapskälla för universitetsstudier ”Google university” vilket kommenteras briljant här med jämförelsen om stormen mot att en gång i tiden översätta bibeln till engelska….men tänk att detta behövs skrivas i år…

Till toppen